สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม
ตราสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.png
ตราสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ทำการ
47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2476 (84 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 8,674.989 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล, ปลัดกระทรวง
พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ, รองปลัดกระทรวง
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ, รองปลัดกระทรวง
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ, รองปลัดกระทรวง
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข, รองปลัดกระทรวง
พลตรี ยุทธนินทร์ บุนนาค, เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอก ภัทร์นรินท์ วิจิตรพฤกษ์, รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอก ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร, รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ต้นสังกัด กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์
OPSD.MOD.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานราชการไทย ระดับเทียบเท่ากรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และราชการส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทรวงซึ่งมิได้กำหนดให้เปลี่ยนหน้าที่ของส่วนราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พุทธศักราช 2476 ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ในปี พ.ศ. 2557 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนแจ้งวัฒนะ ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในช่วงการชุมนุมทางการเมือง[2]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน่วยงานในสังกัดขึ้นตรง ดังนี้

 • สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
 • สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวงกลาโหม
 • สำนักงบประมาณกลาโหม
 • สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
 • สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
 • กรมเสมียนตรา
 • กรมพระธรรมนูญ
 • กรมการเงินกลาโหม
 • ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 • กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
 • สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
 • กรมการสรรพกำลังกลาโหม
 • สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

อ้างอิง[แก้]