สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม
ตราสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.png
ตราสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ทำการ
127 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2476 (85 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 8,674.989 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์, ปลัดกระทรวง
พลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน, รองปลัดกระทรวง
พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์, รองปลัดกระทรวง
พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง, รองปลัดกระทรวง
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ, รองปลัดกระทรวง
ต้นสังกัด กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์
OPSD.MOD.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานราชการไทย ระดับเทียบเท่ากรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และราชการส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทรวงซึ่งมิได้กำหนดให้เปลี่ยนหน้าที่ของส่วนราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พุทธศักราช 2476 ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ในปี พ.ศ. 2557 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนแจ้งวัฒนะ ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในช่วงการชุมนุมทางการเมือง[2]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน่วยงานในสังกัดขึ้นตรง ดังนี้

 • สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
 • สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวงกลาโหม
 • สำนักงบประมาณกลาโหม
 • สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
 • สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
 • กรมเสมียนตรา
 • กรมพระธรรมนูญ
 • กรมการเงินกลาโหม
 • ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 • กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
 • สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
 • กรมการสรรพกำลังกลาโหม
 • สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 • กองเลขานุการ
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงกลาโหม[3]

อ้างอิง[แก้]