รายชื่อวัดในจังหวัดอำนาจเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดอำนาจเจริญ

พระอารามหลวงในจังหวัดอำนาจเจริญ[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดอำนาจเจริญ[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอชานุมาน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ ตำบลชานุมาน
  • วัดป่าดงแสนแก้ว ตำบลคำเขื่อนแก้ว
  • วัดป่าอุดมชัยวนาราม ตำบลชานุมาน
  • วัดป่าก่อศิลาราม ตำบลป่าก่อ
  • วัดป่าภูมะโรง ตำบลคำเขื่อนแก้ว
  • วัดรัตนวิจิตร ตำบลชานุมาน

วัดราษฏร์ในอำเภอปทุมราชวงศา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพนา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอลืออำนาจ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเสนางคนิคม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอหัวตะพาน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]