รายชื่อวัดในจังหวัดจันทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดจันทบุรี

พระอารามหลวงในจังหวัดจันทบุรี[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระพุทธรูปไสยาสน์ วัดไผ่ล้อม

วัดราษฎร์ในจังหวัดจันทบุรี[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเขาคิชกูฎ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแก่งหางแมว[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอขลุง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอท่าใหม่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอนายายอาม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอโป่งน้ำร้อน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอมะขาม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์อนัมนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองจันทบุรี[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์อนัมนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอสอยดาว[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแหลมสิงห์[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์จีนนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]