ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์

พระอารามหลวงในจังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอตรอน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอทองแสนขัน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าปลา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำปาด[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านโคก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

พระอธิการสุภี สุภทฺโท (จร.)

พระใบฎีกาบุญมี ชาคโร (จร.)

พระครูสถาพรจิตตานุยุต (จต.ชท.)

พระใบฎีกาประทีป ปิยธมฺโม (จต.จร.)

พระเดชโกมล กิตฺติสมฺปญฺโญ (รก.จร.)

พระอุทัย อิณฺทปญฺโญ (รก.จร.)

วัดราษฏร์ในอำเภอพิชัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอฟากท่า[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอลับแล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]