รายชื่อวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์

เนื้อหา

พระอารามหลวงในจังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอตรอน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอทองแสนขัน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าปลา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำปาด[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านโคก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพิชัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอฟากท่า[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอลับแล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]