รายชื่อวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์

พระอารามหลวงในจังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอตรอน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอทองแสนขัน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าปลา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำปาด[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านโคก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

พระอธิการสุภี สุภทฺโท (จร.)

พระใบฎีกาบุญมี ชาคโร (จร.)

พระครูสถาพรจิตตานุยุต (จต.ชท.)

พระใบฎีกาประทีป ปิยธมฺโม (จต.จร.)

พระเดชโกมล กิตฺติสมฺปญฺโญ (รก.จร.)

พระอุทัย อิณฺทปญฺโญ (รก.จร.)

วัดราษฏร์ในอำเภอพิชัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอฟากท่า[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอลับแล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

☆รายชื่อวัดในเขตอำเภอบ้านโคกมีดังนี้... (วัดในเขตตำบลบ้านโคก) ๑.วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านโคกใน ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒.วัดโคกเหนือ บ้านโคกเหนือ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๓.วัดบ้านโคกใหม่ บ้านโคกใหม่ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๔.วัดห้วยครั่ง บ้านห้วยครั่ง ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕.วัดฟากนา บ้านฟากนา ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดในเขตตำบลนาขุม) ๑.วัดนาขุม บ้านนาขุม ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒.วัดห้วยเหล่า บ้านห้วยเหล่า ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๓.วัดโพนหญ้านาง บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดในเขตตำบลม่วงเจ็ดต้น) ๑.วัดจอมแจ้ง บ้านม่วงเจ็ดต้น ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดในเขตตำบลบ่อเบี้ย) ๑.วัดบ่อเบี้ยวนาราม บ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์