รายชื่อวัดในจังหวัดกระบี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดกระบี่

พระอารามหลวงในจังหวัดกระบี่[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในจังหวัดกระบี่[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเกาะลันตา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเขาพนม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอคลองท่อม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอปลายพระยา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองกระบี่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอลำทับ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเหนือคลอง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภออ่าวลึก[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]