รายชื่อวัดในจังหวัดชลบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดชลบุรี

พระอารามหลวงในจังหวัดชลบุรี[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในจังหวัดชลบุรี[แก้]

ฝ่ายมหายาน (จีนนิกาย)[แก้]

ฝ่ายเถรวาท[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเกาะจันทร์[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเกาะสีชัง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ่อทอง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุตนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบางละมุง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านบึง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพนัสนิคม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) ตำบลวัดโบสถ์

วัดราษฎร์ในอำเภอพานทอง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองชลบุรี[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอศรีราชา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์จีนนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอสัตหีบ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองใหญ่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]