รายชื่อวัดในจังหวัดพัทลุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระอารามหลวงในจังหวัดพัทลุง[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดพัทลุง[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอกงหรา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเขาชัยสน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอควนขนุน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอตะโหมด[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบางแก้ว[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอปากพะยูน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอป่าบอน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอป่าพะยอม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองพัทลุง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีนครินทร์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีบรรพต[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]