วัดพระนอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดพระนอน เป็นวัดในจังหวัดแพร่ เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมามีพ่อค้าต่างเมืองเข้ามาถางป่า พบพระนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วง ชาวบ้านเกิดศรัทธาจึงได้บูรณะวัดขึ้นใหม่ ครั้งแรกเรียกว่าวัดม่วงคำ ต่อมาพบจารึกว่าชื่อเดิมของวัดคือวัดพระนอน วัดนี้จะมีงานประจำปีนมัสการพระเจ้านอนทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้าเหนือซึ่งเป็นวันที่ระบุในจารึกว่าเป็นวันสร้างวัด และจุดดอกไฟถวายพระเจ้านอนและเจ้าวัดเจ้าวาหรือศาลเจ้าพ่อพญาไชยชนะสงครามและพระนางพิมพา ซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเป็นผู้สร้างวัด ต่อมา พญาไชยชนะสงครามออกรบแล้วสูญหายไป พระนางพิมพาได้หลบหนีพม่าไปอยู่ที่อื่น ชุมชนในบริเวณวัดนี้มีชื่อเสียงในการทำเครื่องเงิน

อ้างอิง[แก้]

  • ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 2551 หน้า 120 - 121