รายชื่อวัดในจังหวัดลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดลพบุรี

เนื้อหา

วัดหนองหลวง

พระอารามหลวงในจังหวัดลพบุรี[แก้ไขต้นฉบับ]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในจังหวัดลพบุรี[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในอำเภอโคกเจริญ[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในอำเภอโคกสำโรง[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในอำเภอชัยบาดาล[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าวุ้ง[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าหลวง[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านหมี่[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในอำเภอพัฒนานิคม[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองลพบุรี[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในอำเภอลำสนธิ[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในอำเภอสระโบสถ์[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ในอำเภอหนองม่วง[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]