รายชื่อวัดในจังหวัดตาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดตาก

พระอารามหลวงในจังหวัดตาก[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในจังหวัดตาก[แก้]

วัดราษฎร์ในกิ่งอำเภอวังเจ้า[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอท่าสองยาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านตาก[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพบพระ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองตาก[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่ระมาด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่สอด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอสามเงา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภออุ้มผาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]