รายชื่อวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระอารามหลวง[แก้]

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

มหานิกาย[แก้]

ธรรมยุต[แก้]

วัดราษฏร์[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอนบพิตำ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในกิ่งอำเภอช้างกลาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอขนอม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอจุฬาภรณ์[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ใอำเภอฉวาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอชะอวด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเชียรใหญ่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอถ้ำพรรณรา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอท่าศาลา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอทุ่งสง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอทุ่งใหญ่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอนาบอน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย.2563

วัดราษฎร์ในอำเภอบางขัน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดต้นไทร ตำบลบางขัน
 • สำนักสงฆ์ควนทองประชาสรรค์ (ควนตอ) ตำบลบางขัน
 • สำนักสงฆ์ราษฎร์ประชาธรรม (คลองเสาเหนือ) ตำบลบางขัน
 • สำนักสงฆ์ไสเตาอ้อย ตำบลบางขัน
 • วัดลำนาว ตำบลบ้านลำนาว (พระครูปลัดวรวงศ์มุนี ธมฺโชติ)
 • วัดไสยาสน์ ตำบลบ้านลำนาว
 • วัดราษฎร์เจริญ (เหนือโตน) ตำบลบ้านลำนาว
 • วัดบางปริก ตำบลบ้านลำนาว
 • สำนักสงฆ์บ้านน้ำนิ่ง ตำบลบ้านลำนาว
 • วัดศรีเทพนฤมิตรวนาราม (น้ำตก) ตำบลบ้านลำนาว
 • วัดควนหัวไทร ตำบลวังหิน (พระครูวินัยธรสนิท)
 • วัดบ่อน้ำร้อน ตำบลวังหิน (พระอธิการอรุณ)
 • วัดวังหิน ตำบลวังหิน (พระครูวีรสิริคุณ)
 • วัดเกาะสมอ ตำบลวังหิน
 • วัดหนองเจ ตำบลวังหิน (พระอธิการประจบ)
 • วัดควนหัวไทร ตำบลบ้านนิคม

วัดราษฎร์ในอำเภอปากพนัง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพรหมคีรี[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพระพรหม[แก้]

วัดราษฎร์มหาย นิกา[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพิปูน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอร่อนพิบูลย์[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอลานสกา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอสิชล[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอหัวไทร[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ศาสนาอิสลาม[แก้]

ศาสนาคริสต์[แก้]

นิกายคาทอลิก[แก้]

นิกายโปรเตสแตนต์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูล[แก้]