รายชื่อวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื้อหา

พระอารามหลวง[แก้]

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

มหานิกาย[แก้]

ธรรมยุต[แก้]

วัดราษฏร์[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนบพิตำ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในกิ่งอำเภอช้างกลาง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอขนอม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอจุฬาภรณ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอฉวาง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอชะอวด[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

   วัดศรีมาประสิทธิ์
   วัดเขาลำปะ

วัดราษฏร์ในอำเภอเชียรใหญ่[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอถ้ำพรรณรา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าศาลา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอทุ่งสง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]


วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอทุ่งใหญ่[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาบอน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค.2562

วัดราษฏร์ในอำเภอบางขัน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอปากพนัง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพรหมคีรี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพระพรหม[แก้]

วัดราษฏร์มหาย นิกา[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพิปูน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอร่อนพิบูลย์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอลานสกา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

านสกา

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสิชล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอหัวไทร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ศาสนาอิสลาม[แก้]

ศาสนาคริสต์[แก้]

นิกายคาทอลิก[แก้]

นิกายโปรเตสแตนต์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูล[แก้]