รายชื่อวัดในจังหวัดบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดบุรีรัมย์

พระอารามหลวงในจังหวัดบุรีรัมย์[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

ไฟล์:วัดกลางบุรีรัมย์.jpg
วัดกลาง

วัดราษฏร์ในจังหวัดบุรีรัมย์[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอกระสัง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอแคนดง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอชำนิ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอโนนสุวรรณ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอห้วยราช[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอคูเมือง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนางรอง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาโพธิ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอโนนดินแดง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดส้มป่อย ตำบลส้มป่อย
 • วัดหนองกก ตำบลส้มป่อย
 • วัดหนองสะกวน ตำบลส้มป่อย
 • วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง
 • วัดโนนดินแดงเหนือ ตำบลโนนดินแดง
 • วัดซับคะนิง ตำบลโนนดินแดง
 • วัดซับสมบูรณ์ ตำบลโนนดินแดง
 • วัดหนองเสม็ดวนาราม ตำบลลำนางรอง
 • วัดใหญ่ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง
 • วัดป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง
 • วัดป่าเขากระเจียว ตำบลลำนางรอง
 • วัดลำนางรองเหนือ ตำบลลำนางรอง
 • วัดคลองหินใน ตำบลลำนางรอง
 • วัดคลองหินนอก ตำบลลำนางรอง
 • วัดฐานเจ้าป่า ตำบลลำนางรอง

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านกรวด[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านด่าน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอประโคนชัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอปะคำ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพลับพลาชัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพุทไธสง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอละหานทราย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอลำปลายมาศ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสตึก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอหนองกี่[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอหนองหงส์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอห้วยราช[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. วัดหนองป่าพง,"สาขาวัดหนองป่าพงในประเทศไทย[1] เก็บถาวร 2016-07-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน",2012, 2015-05-25.

ดูเพิ่ม[แก้]