รายชื่อวัดในจังหวัดสระแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดพุทธรัตนาราม

เนื้อหา

พระอารามหลวงในจังหวัดสระแก้ว[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดสระแก้ว[แก้]

วัดราษฏร์ในกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอกิ่งอ.โคกสูง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเขาฉกรรจ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอคลองหาด[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอตาพระยา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

รวม ๒๓ วัด และที่พักสงฆ์-ศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตสร้าง,ตั้ง อีกจำนวน ๑๘ แห่ง ผู้ปรับปรุงข้อมูลนี้ โดยพระครูปัจจันตเขตคณาภิรักษ์

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองสระแก้ว[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวังน้ำเย็น[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวัฒนานคร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภออรัญประเทศ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]