รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงราย

พระอารามหลวงในจังหวัดเชียงราย[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

  • วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
  • วัดพระแก้ว (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
  • วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

วัดราษฎร์ในจังหวัดเชียงราย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอดอยหลวง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอขุนตาล[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเชียงของ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเชียงแสน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเทิง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอป่าแดด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพญาเม็งราย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพาน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองเชียงราย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่จัน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่ลาว[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

   วัดเหล่าชวนชม ตำบลโป่งแพร่ 053-184708

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่สรวย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่สาย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเวียงแก่น[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเวียงชัย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเวียงป่าเป้า[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]