รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงราย

พระอารามหลวงในจังหวัดเชียงราย[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

  • วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
  • วัดพระแก้ว (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
  • วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

วัดราษฏร์ในจังหวัดเชียงราย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอดอยหลวง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอขุนตาล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเชียงของ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเชียงแสน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเทิง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอป่าแดด[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพญาเม็งราย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพาน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองเชียงราย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่จัน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่ลาว[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

   วัดเหล่าชวนชม ตำบลโป่งแพร่ 053-184708

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่สรวย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่สาย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเวียงแก่น[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเวียงชัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเวียงป่าเป้า[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]