รายชื่อวัดในจังหวัดพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดพะเยา

พระอารามหลวงในจังหวัดพะเยา[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดพะเยา[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอภูกามยาว[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอภูซาง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอจุน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเชียงคำ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเชียงม่วน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอดอกคำใต้[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอปง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองพะเยา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่ใจ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]