รายชื่อวัดในจังหวัดตราด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดตราด

พระอารามหลวงในจังหวัดตราด[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในจังหวัดตราด[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอ เกาะช้าง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเกาะกูด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเขาสมิง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอคลองใหญ่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ่อไร่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองตราด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแหลมงอบ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด[แก้]

คณะสงฆ์จังหวัดตราด มหานิกาย[แก้]

คณะสงฆ์จังหวัดตราด ธรรมยุต[แก้]

สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด[แก้]

สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด

[การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับรองรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด]

ดูเพิ่ม[แก้]