รายชื่อวัดในจังหวัดตราด

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search

รายชื่อวัดในจังหวัดตราด

พระอารามหลวงในจังหวัดตราด[edit]

พระอารามหลวงมหานิกาย[edit]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในจังหวัดตราด[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอ เกาะช้าง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอเกาะกูด[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอเขาสมิง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอคลองใหญ่[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ่อไร่[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองตราด[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอแหลมงอบ[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด[edit]

คณะสงฆ์จังหวัดตราด มหานิกาย[edit]

คณะสงฆ์จังหวัดตราด ธรรมยุต[edit]

สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด[edit]

สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด

[การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับรองรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด]

ดูเพิ่ม[edit]