วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ระวังสับสนกับ วัดสิงห์
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
Chiang Mai - Wat Phra Singh - 0004.jpg
พระเจดีย์และพระอุโบสถ วัดพระสิงห์
ชื่อวัดพระสิงห์
ที่ตั้งถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
นิกายเถรวาท
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์)
ความพิเศษประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) (ศิลปะเชียงแสน)
จุดสนใจสักการะพระพุทธสิหิงค์ ชมซุ้มประตูโขง และจิตรกรรมฝาผนัง
การถ่ายภาพไม่ควรใช้แฟลช ในถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (คำเมือง: LN-Wat Phrasing Woravihar.png) พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร[1] ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง"

ประวัติ[แก้]

พญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์มังราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1888 ขั้นแรกให้ก่อสร้างเจดีย์สูง 23 วา เพื่อบรรจุพระอัฐิของพญาคำฟู พระราชบิดา ต่อมาอีก 2 ปี จึงได้สร้างพระอาราม เสนาสนวิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร และกุฏิสงฆ์ เมื่อเสร็จเรียบร้อย ทรงตั้งชื่อว่า "วัดลีเชียงพระ" สมัยพญาแสนเมืองมาขึ้นครองเวียงเชียงใหม่ โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเมืองเชียงราย มาประดิษฐาน

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 วัดพระสิงห์ได้รับพระกรุณาโปรดให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร[1]

การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน[แก้]

แผนผังวัดพระสิงห์ อย่างคร่าวๆ

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม 2478 พร้อมกับวัดอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ [2]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

วัดพระสิงห์เป็นวัดเก่าแก่ มีเจ้าอาวาสครองวัดสืบมาเท่าที่ปรากฏนามมีดังนี้[3]

ลำดับที่ รายนาม ดำรงตำแหน่ง
1 พระอภัยจุลมหาเถระ พ.ศ. 1888 รัชสมัยพญาผายู
2 สมเด็จพระศรีนันทะ รัชสมัยพระเมกุฏิสุทธิวงศ์
3 พระเจ้าจันทรังสีมหาเถระ รัชสมัยพระเจ้ากาวิละ
4 สมเด็จพระจันทมหาเถระ รัชสมัยพระยาพุทธวงศ์
5 ครูบาโพธิ์ ?
6 พระกัญจนมหาเถระ พ.ศ. 2402 รัชสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์
7 พระเจ้าคันธา คนฺธโร พ.ศ. 2453
8 ครูบาศรีวิชัย รักษาการในปี พ.ศ. 2467
9 พระแก้ว รักษาการในปี พ.ศ. 2475
10 พระโพธิรังสี (สีโหม้) พ.ศ. 2481-2492
11 พระอภัยสารทะ (สมบูรณ์ จนฺทวํโส) พ.ศ. 2492-2493
12 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว) พ.ศ. 2493-2516
13 พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร) พ.ศ. 2516-2552
14 พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงธรรมการ เรื่อง ยกวัดราษฎรเป็นพระอารามหลวง, เล่ม 57, ตอน 0 ง, 26 พฤศจิกายน 248-, หน้า 2909
  2. ประกาศกรมศิลปากร กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ
  3. จรีย์ สุนทรสิงห์. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ดามคอมพิวกราฟิค, 2543. 64 หน้า. หน้า 23-24. ISBN 974-85311-1-2

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°47′19.5″N 98°58′52.37″E / 18.788750°N 98.9812139°E / 18.788750; 98.9812139