รายชื่อวัดในจังหวัดพิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดพิษณุโลก

พระอารามหลวงในจังหวัดพิษณุโลก[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดพิษณุโลก[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองพิษณุโลก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอชาติตระการ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนครไทย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเนินมะปราง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบางกระทุ่ม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบางระกำ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพรหมพิราม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวังทอง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวัดโบสถ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดร้างในจังหวัดพิษณุโลก[แก้]

วัดร้างในอำเภอเมืองพิษณุโลก[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]