ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อวัดในจังหวัดยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดยโสธร

พระอารามหลวงในจังหวัดยโสธร[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร

วัดราษฏร์ในจังหวัดยโสธร[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอกุดชุม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอค้อวัง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอคำเขื่อนแก้ว[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอทรายมูล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอไทยเจริญ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอป่าติ้ว[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดรอด รอดตายทุกคน

วัดราษฏร์ในอำเภอมหาชนะชัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองยโสธร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดบ้านโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเลิงนกทา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]