รายชื่อวัดในจังหวัดลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดลำปาง

พระอารามหลวงในจังหวัดลำปาง[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดลำปาง[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเกาะคา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภองาว[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอแจ้ห่ม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเถิน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองปาน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองลำปาง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดเชตวัน ตำบลหัวเวียง
  • วัดลำปางธรรมาราม (หนองหล่ม) ตำบลนิคมพัฒนา

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่ทะ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่พริก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่เมาะ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวังเหนือ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสบปราบ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเสริมงาม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอห้างฉัตร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]