รายชื่อวัดในจังหวัดตรัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดตรัง

พระอารามหลวงในจังหวัดตรัง[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในจังหวัดตรัง[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอกันตัง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอหาดสำราญ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอนาโยง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอปะเหลียน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองตรัง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอย่านตาขาว[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอรัษฎา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอวังวิเศษ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอสิเกา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอห้วยยอด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]