รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี

พระอารามหลวงในจังหวัดปราจีนบุรี[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดปราจีนบุรี[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอกบินทร์บุรี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาดี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านสร้าง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายในอำเภอบ้านสร้าง[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอประจันตคาม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองปราจีนบุรี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีมหาโพธิ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีมโหสถ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]