รายชื่อวัดในจังหวัดราชบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อวัดในจังหวัดราชบุรี

พระอารามหลวงในจังหวัดราชบุรี[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มีพระราชเมธาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมือง (ธรรมยุต)
  • วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มีพระธรรมวุฒาจารย์ เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต)
  • วัดสุรชายาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี

วัดราษฏร์ในจังหวัดราชบุรี[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองราชบุรี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านคา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอจอมบึง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอดำเนินสะดวก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบางแพ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านโป่ง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอปากท่อ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอโพธาราม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวัดเพลง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสวนผึ้ง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]