รายชื่อวัดในจังหวัดราชบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดราชบุรี

พระอารามหลวงในจังหวัดราชบุรี[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มีพระราชเมธาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมือง (ธรรมยุต)
  • วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี มีพระพรหมมงคลวัชราจารย์ เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต)
  • วัดสุรชายาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี

วัดราษฎร์ในจังหวัดราชบุรี[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองราชบุรี[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านคา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอจอมบึง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอดำเนินสะดวก[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบางแพ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านโป่ง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอปากท่อ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอโพธาราม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอวัดเพลง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอสวนผึ้ง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]