รายชื่อวัดในจังหวัดสุโขทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดสุโขทัย

พระอารามหลวงในจังหวัดสุโขทัย[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดสุโขทัย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอกงไกรลาศ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอคีรีมาศ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอทุ่งเสลี่ยม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านด่านลานหอย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองสุโขทัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีนคร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีสัชนาลัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีสำโรง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสวรรคโลก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

สถิติจำนวนตำบลคณะสงฆ์ และวัด ในเขตจังหวัดสุโขทัย
อำเภอ จำนวนตำบล จำนวนวัด (ราษฎร์) จำนวนวัด(หลวง) หมายเหตุ
เมืองสุโขทัย 8 44+ - สำนักสงฆ์/วัดร้าง
กงไกรลาศ 7 35+ - สำนักสงฆ์/วัดร้าง
คีรีมาศ 6 30+ - สำนักสงฆ์/วัดร้าง
ศรีสำโรง 7 37+ - สำนักสงฆ์/วัดร้าง
บ้านด่านลานหอย 2 12+ - สำนักสงฆ์/วัดร้าง
ศรีสัชนาลัย 11 55+ 1 สำนักสงฆ์/วัดร้าง
ทุ่งเสลี่ยม 5 25+ - สำนักสงฆ์ - วัดร้าง
ศรีนคร 2 11+ 1 สำนักสงฆ์ /วัดร้าง
สวรรคโลก 9 47 2 สำนักสงฆ์/วัดร้าง
รวมทั้งหมด 57 295+ 4 (ปล:ข้อมูลโดยประมาณ)

วัดร้างในเขตจังหวัดสุโขทัย[แก้]

รายชื่อที่ดินวัดร้าง และที่ดินศาสนสมบัติกลาง จังหวัดสุโขทัย (อยู่ในโบราณสถานไม่มีหลักฐานที่ดิน) มติที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2547 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2547

ลำดับ นามวัด หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หลักฐานที่ดิน เลขที่ เนื้อที่

1 คุ้งหวาย เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

2 เจดีย์งาม เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

3 ตะพงป่าน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 12-0-00 ไร่

4 ต้นมะขาม เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1-0-00 ไร่

5 เต่าทุเรียน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 24-0-00 ไร่

6 นครชุม เมือง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 4-0-00 ไร่

7 ผีดิบ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 5-0-00 ไร่

8 พระบาทน้อย เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

9 พระบาทใหญ่ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

10 พระพายหลวง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 203-0-5.50 ไร่

11 แม่โจน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

12 ศรีประทีป เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

13 สังฆาวาส เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 20-0-00 ไร่

14 หนองปรือ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

15 น้อย บ้านป้อม คีรีมาส สุโขทัย 0-2-80 ไร่

16 ตะพังไม้รวก บ้านป้อม คีรีมาส สุโขทัย 1-2-22 ไร่

17 หม้อแกงทอง บ้านป้อม คีรีมาส สุโขทัย 2-0-57 ไร่

18 ประตูเปลือย ศรีคีรีมาศ คีรีมาส สุโขทัย

19 บ้านแม่เทินใต้ แม่สัน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 5-0-00 ไร่

20 กูป ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

21 เขาแก้ว ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 4-2-00 ร่

22 พระบาท ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 7-2-72 ไร่

23 เขารังแร้ง ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

24 เขาใหญ่ ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 3-1-00 ไร่

25 เจ็ดยอด ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6-0-00 ไร่

26 เจดีย์เอน ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 3-2-00 ไร่

27 เฉียงเหนือแห่งวัดเจดีย์ยอด ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

28 นิราศ ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

29 ป่าแดงใต้ ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

30 ไผ่เกาะ ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

31 ยายตา ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2-2-00 ไร่

32 เยาเขาพระ ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

33 สระปทุม ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2-2-50 ไร่

34 สวนแสงอุทัยสนน้อย ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

ดูเพิ่ม[แก้]