รายชื่อวัดในจังหวัดกาญจนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดกาญจนบุรี

เนื้อหา

พระอารามหลวงในจังหวัดกาญจนบุรี[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดกาญจนบุรี[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอทองผาภูมิ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าม่วง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่ามะกา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์จีนนิกาย[แก้]

วัดธรรมยุตนิกายอำเภอไทรโยค[แก้]

วัดป่าหลวงตาจันทร์ อำเภอไทรโยค ตำบลสิงห์ http://tigertemple.org//

วัดราษฏร์ในอำเภอไทรโยค[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดถ้ำเบญจรัตน์นคร ตำบลลุ่มสุ่ม

วัดราษฏร์ในอำเภอบ่อพลอย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพนมทวน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองกาญจนบุรี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์จีนนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์อนัมนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเลาขวัญ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีสวัสดิ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสังขละบุรี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอหนองปรือ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอห้วยกระเจา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]