รายชื่อวัดในจังหวัดศรีสะเกษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดศรีสะเกษ

พระอารามหลวงในจังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอกันทรลักษ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอกันทรารมย์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอศิลาลาด[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอขุขันธ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอขุนหาญ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำเกลี้ยง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอโนนคูณ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบึงบูรพ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเบญจลักษ์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอปรางค์กู่[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพยุห์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

___(ธรรมยุติ)__

  • ((วัดโนนสว่าง ))

วัดราษฏร์ในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอไพรบึง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอภูสิงห์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองจันทร์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองศรีสะเกษ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอยางชุมน้อย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอราษีไศล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวังหิน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีรัตนะ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดป่าหนองใหญ่-ตาไท (ศรีโน้นงาม)

วัดราษฏร์ในอำเภอห้วยทับทัน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดประชารังสรรค์ ที่ตั้งบ้านห้วยทับทัน-ฝั่งธน ตำบลห้วยทับทัน เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดหนองสิมใหญ่ ที่ตั้งบ้านหนองสิมใหญ่ ตำบลห้วยทับทัน เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดขะยูง ที่ตั้งบ้านขะยูง ตำบลปราสาท เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดหนองฮะ ที่ตั้งบ้านหนองฮะ ตำบลปราสาท เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดหนองอาคูณ ที่ตั้งบ้านหนองอาคูณ ตำบลปราสาท เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท

วัดราษฏร์ในอำเภออุทุมพรพิสัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]