วัดศรีบุญเรือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง.jpg
พระสุโขทัย พระธานในอุโบสถ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดศรีบุญเรือง
ที่ตั้ง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
ประเภท วัดราษฎร์
นิกาย เถรวาท
    

วัดศรีบุญเรือง เป็นวัดพระพุทธศาสนา แบบเถรวาท สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนย่านบางกะปิ ทั้งยังมีพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย "พระสุโขทัย" เป็นพระประธานในอุโบสถ ลักษณะงดงามเป็นที่เคารพของชุมชน

ประวัติ[แก้]

วัดศรีบุญเรือง มีนามเดิมว่า วัดทำนบ มีประวัติสืบเนื่องจาก เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ยกทัพออกจากกรุงเทพ ผ่านมาหยุดพักตรงวัดศรีบุญเรืองในปัจจุบัน ได้ให้ทหารบุกล้างถางพงหญ้าตั้งค่าย เนื่องจากรุงเทพ ต้องใช้น้ำดื่ม น้ำใช้ จึงให้ขุดสำโหรกเป็นทำนบกลั้น เป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ในกองทัพ

เมื่อเดินทัพต่อไปที่ตรงนี้จึงเป็นที่ว่าง ชาวบ้านก็จัดมาเป็นที่ทำกิน เมื่อมาอยู่กันมากๆขึ้นในฐานะชาวพุทธจึงได้นิมนต์ พระสงฆ์มาบำเบ็ญกุศล ตามในฐานะเพื่อความสุขเจริญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2373 หลังจากเสร็จศึกสงคราม จึงสร้างเป็นวัดขึ้น ชื่อว่าวัดทำนบ ( ชื่อตามทำนบที่กั้นน้ำในครองแสนแสบ )และชื่อวัดหัวไผ่ ตามชนชาวลาวหมู่ใหญ่ ที่ตามมากับทัพ แล้วตั้งเมืองอยู่แหลมไผ่ หรือ หัวไผ่ ซึ่งอยู่ติดกับวัดศรีบุญเรือง เมื่อปี พ.ศ. 2508 จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทางการ วัดศรีบุญเรือง

แต่จากหลักฐานที่ปรากฏของ ตามทะเบียนของกรมศาสนาต่อมาเรียกว่า วัดหัวไผ่ มีพระอุโบสถ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2395 พื้นที่ของวัดมี 9 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา

อาณาเขต[แก้]

ศาสนาสถานในวัด[แก้]

 • พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้อง หลังคาทรงไทย มีช่อฟ้าใบระกา มุงกระเบื้องเกล็ด หน้าบันถือปูนปั้นลาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต พ.ศ. 2511
 • ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ แบบจากกรมศิลปากร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523-2524
 • อาคารหอไตร สร้างคอนกรีตพื้นหินอ่อน ลักษณะทรงไทยตรีมุข มีช่อฟ้าใบระกา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527
 • กุฏิทรงปั้นหยา ( กุฏิเจ้าอาวาสเก่า ) ทรงปั้นหยาสองชั้น เมื่อ พ.ศ. 2530
 • อาคารหอปริยัติ ( จันทร์- วัน อ่อนละมูล ) ทรงไทย มุงกระเบื้องเกล็ด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531
 • หอระฆังเก่า
 • ศาลาท่าน้ำ ลักษณะทรงไทยมีช่อฟ้าใบระกา หลังคามุงกระเบื้อง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2506

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

 • 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จมาทรงบำเบ็ญพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทรงนมัสการหลวงปู่ และทรงปฏิบัติธรรม ณ อุโบสถวัดศรีบุญเรือง

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 • เจ้าคุณพระราชสุธี พ.ศ. 2511-2514 (รวม 3 ปี)อดีตเจ้าคณะอำเภอ บางกะปิ
 • พระปฏิเวทวิศิษฏ์ พ.ศ. 2514-2543 (รวม 29 ปี) อดีตเจ้าคณะเขตบางกะปิ - ลาดพร้าว-บึงกุ่ม
 • พระครูวิจิตรกิจจานุวัตร พ.ศ. 2543-2550 (รวม 7 ปี)
 • พระครูสุนทรวีรวงศ์ (จันดา รวิวํโส)พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

กิจกรรมสำคัญในวัด[แก้]

 • โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 • โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (แผนกบาลี)
 • โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม)
 • โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ)
 • โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์
 • ฌาปนสงเคราะห์
 • มูลนิธิจิตตโสภณภาวนา
 • สถานีวิทยุ ส่องธรรมนำชีวิต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

กรมการศาสนา,ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2525), 91-92.