วัดศรีบุญเรือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง.jpg
พระสุโขทัย พระธานในอุโบสถ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดศรีบุญเรือง
ที่ตั้ง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
ประเภท วัดราษฎร์
นิกาย เถรวาท
กิจกรรม ศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
    

วัดศรีบุญเรือง เป็นวัดพระพุทธศาสนา แบบเถรวาท สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนย่านบางกะปิ ทั้งยังมีพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย "พระสุโขทัย" เป็นพระประธานในอุโบสถ ลักษณะงดงามเป็นที่เคารพของชุมชน

ประวัติ[แก้]

วัดศรีบุญเรือง มีนามเดิมว่า วัดทำนบ มีประวัติสืบเนื่องจาก เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ยกทัพออกจากกรุงเทพ ผ่านมาหยุดพักตรงวัดศรีบุญเรืองในปัจจุบัน ได้ให้ทหารบุกล้างถางพงหญ้าตั้งค่าย เนื่องจากรุงเทพ ต้องใช้น้ำดื่ม น้ำใช้ จึงให้ขุดสำโหรกเป็นทำนบกลั้น เป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ในกองทัพ

เมื่อเดินทัพต่อไปที่ตรงนี้จึงเป็นที่ว่าง ชาวบ้านก็จัดมาเป็นที่ทำกิน เมื่อมาอยู่กันมากๆขึ้นในฐานะชาวพุทธจึงได้นิมนต์ พระสงฆ์มาบำเบ็ญกุศล ตามในฐานะเพื่อความสุขเจริญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2373 หลังจากเสร็จศึกสงคราม จึงสร้างเป็นวัดขึ้น ชื่อว่าวัดทำนบ ( ชื่อตามทำนบที่กั้นน้ำในครองแสนแสบ )และชื่อวัดหัวไผ่ ตามชนชาวลาวหมู่ใหญ่ ที่ตามมากับทัพ แล้วตั้งเมืองอยู่แหลมไผ่ หรือ หัวไผ่ ซึ่งอยู่ติดกับวัดศรีบุญเรือง เมื่อปี พ.ศ. 2508 จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทางการ วัดศรีบุญเรือง

แต่จากหลักฐานที่ปรากฏของ ตามทะเบียนของกรมศาสนาต่อมาเรียกว่า วัดหัวไผ่ มีพระอุโบสถ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2395 พื้นที่ของวัดมี 9 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา

อาณาเขต[แก้]

ศาสนาสถานในวัด[แก้]

 • พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้อง หลังคาทรงไทย มีช่อฟ้าใบระกา มุงกระเบื้องเกล็ด หน้าบันถือปูนปั้นลาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต พ.ศ. 2511
 • ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ แบบจากกรมศิลปากร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523-2524
 • อาคารหอไตร สร้างคอนกรีตพื้นหินอ่อน ลักษณะทรงไทยตรีมุข มีช่อฟ้าใบระกา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527
 • กุฏิทรงปั้นหยา ( กุฏิเจ้าอาวาสเก่า ) ทรงปั้นหยาสองชั้น เมื่อ พ.ศ. 2530
 • อาคารหอปริยัติ ( จันทร์- วัน อ่อนละมูล ) ทรงไทย มุงกระเบื้องเกล็ด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531
 • หอระฆังเก่า
 • ศาลาท่าน้ำ ลักษณะทรงไทยมีช่อฟ้าใบระกา หลังคามุงกระเบื้อง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2506

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

 • 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จมาทรงบำเบ็ญพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทรงนมัสการหลวงปู่ และทรงปฏิบัติธรรม ณ อุโบสถวัดศรีบุญเรือง

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 • เจ้าคุณพระราชสุธี พ.ศ. 2511-2514 (รวม 3 ปี)อดีตเจ้าคณะอำเภอ บางกะปิ
 • พระปฏิเวทวิศิษฏ์ พ.ศ. 2514-2543 (รวม 29 ปี) อดีตเจ้าคณะเขตบางกะปิ - ลาดพร้าว-บึงกุ่ม
 • พระครูวิจิตรกิจจานุวัตร พ.ศ. 2543-2550 (รวม 7 ปี)
 • พระครูสุนทรวีรวงศ์ (จันดา รวิวํโส)พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

กิจกรรมสำคัญในวัด[แก้]

 • โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 • โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (แผนกบาลี)
 • โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม)
 • โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ)
 • โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์
 • ฌาปนสงเคราะห์
 • มูลนิธิจิตตโสภณภาวนา
 • สถานีวิทยุ ส่องธรรมนำชีวิต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

กรมการศาสนา,ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2525), 91-92.