รายชื่อวัดในจังหวัดนครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อวัดในจังหวัดนครสวรรค์

พระอารามหลวงในจังหวัดนครสวรรค์[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดนครสวรรค์[แก้]

วัดราษฏร์ในกิ่งอำเภอชุมตาบง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดหนองจิกทรายมูล ตำบลชุมตาบง

วัดราษฏร์ในกิ่งอำเภอแม่เปิน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดพนาสวรรค์ ตำบลแม่เปิน

วัดราษฏร์ในอำเภอเก้าเลี้ยว[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว
 • วัดเขาดินเหนือ ตำบลเขาดิน
 • วัดดงเมืองใต้ ตำบลเขาดิน
 • วัดพระหน่อธรณินทร์ ตำบลเขาดดิน
 • วัดมรรครังสฤษดิ์ ตำบลเขาดิน
 • วัดหนองงูเหลือม ตำบลเขาดดิน
 • วัดแหลมสมอ ตำบลเขาดิน
 • วัดมหาโพธิใต้ ตำบลมหาโพธิ
 • วัดมหาโพธิเหนือ ตำบลมหาโพธิ
 • วัดหนองหัวเรือ ตำบลมหาโพธิ
 • วัดกัลยารัตน์ ตำบลหนองเต่า
 • วัดทุ่งตาทั่ง ตำบลหนองเต่า
 • วัดโนนโพธิ์ ตำบลหนองเต่า
 • วัดยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า
 • วัดลาดค้าว ตำบลหนองเต่า
 • วัดหนองเต่าใต้ ตำบลหนองเต่า
 • วัดหนองเต่าเหนือ ตำบลหนองเต่า
 • วัดหนองแพงพวย ตำบลหนองเต่า
 • วัดห้วยรั้ว ตำบลหนองเต่า
 • วัดคลองช้าง ตำบลหัวดง
 • วัดดงบ้านโพธิ์ ตำบลหัวดง
 • วัดเนินพยอม ตำบลหัวดง
 • วัดศิลาทองสามัคคี ตำบลหัวดง
 • วัดหัวดงใต้ ตำบลหัวดง
 • วัดหัวดงเหนือ ตำบลหัวดง
 • วัดหาดเสลา ตำบลหัวดง

วัดราษฏร์ในอำเภอโกรกพระ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดโกรกพระใต้ ตำบลโกรกพระ
 • วัดโกรกพระเหนือ ตำบลโกรกพระ
 • วัดท่าทราย ตำบลนากลาง
 • วัดนากลาง ตำบลนากลาง
 • วัดบ่อพลับ ตำบลเนินกว้าว
 • วัดหนองพรมหน่อ ตำบลเนินกว้าว
 • วัดเขาถ้ำพระ ตำบลเนินศาลา
 • วัดทองคำอิง ตำบลเนินศาลา
 • วัดเนินกะพี้ ตำบลเนินศาลา
 • วัดเกษมศานติ์ ตำบลบางประมุง
 • วัดช่องรวก ตำบลบางประมุง
 • วัดท่าซุด ตำบลบางประมุง
 • วัดบางประมุง ตำบลบางประมุง
 • วัดมโนราษฎร์ ตำบลบางประมุง
 • วัดดงชะพลู ตำบลบางมะฝ่อ
 • วัดเนินเวียง ตำบลบางมะฝ่อ
 • วัดบางมะฝ่อ ตำบลบางมะฝ่อ
 • วัดบ้านหว้า ตำบลยางตาล
 • วัดยางตาล ตำบลยางตาล
 • วัดกระจังงาม ตำบลศาลาแดง
 • วัดศาลาแดง ตำบลศาลาแดง
 • วัดตากแดด ตำบลหาดสูง
 • วัดเนินหญ้าคา ตำบลหาดสูง
 • วัดหาดสูง ตำบลหาดสูง
 • วัดสามัคคีราษฎร์ ตำบลนากลาง
 • วัดประชาศึกษา ตำบลยางตาล

วัดราษฏร์ในอำเภอชุมแสง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย
 • วัดเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย
 • วัดคลองระนง ตำบลเกยไชย
 • วัดท่านา ตำบลเกยไชย
 • วัดหนองคาง ตำบลเกยไชย
 • วัดโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ
 • วัดโพธิ์สุทธาวาส ตำบลโคกหม้อ
 • วัดฆะมัง ตำบลฆะมัง
 • วัดพิกุล ตำบลฆะมัง
 • วัดแหลมยาง ตำบลฆะมัง
 • วัดคลองปลากดใน ตำบลทับกฤช
 • วัดทับกฤชกลาง ตำบลทับกฤช
 • วัดทับกฤชเหนือ ตำบลทับกฤช
 • วัดทุ่งแว่น ตำบลทับกฤช
 • วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา ตำบลทับกฤช
 • วัดหนองแม่พังงา ตำบลทับกฤช
 • วัดดอนสนวน ตำบลทับกฤชใต้
 • วัดทับกฤชใต้ ตำบลทับกฤชใต้
 • วัดช้าง ตำบลท่าไม้
 • วัดดงกะพี้ ตำบลท่าไม้
 • วัดท่าไม้ ตำบลท่าไม้
 • วัดวังใหญ่ ตำบลท่าไม้
 • วัดหนองขอน ตำบลท่าไม้
 • วัดคลองยาง ตำบลบางเคียน
 • วัดเนินสะเดา ตำบลบางเคียน
 • วัดบางเคียน ตำบลบางเคียน
 • วัดบ้านลาด ตำบลบางเคียน
 • วัดคลองเกษมกลาง ตำบลไผ่สิงห์
 • วัดคลองเกษมใต้ ตำบลไผ่สิงห์
 • วัดไผ่ขวาง ตำบลไผ่สิงห์
 • วัดไผ่สิงห์ ตำบลไผ่สิงห์
 • วัดโพธิ์หนองยาว ตำบลไผ่สิงห์
 • วัดคลองปลากดนอก ตำบลพันลาน
 • วัดคลองสำพรึง ตำบลพันลาน
 • วัดท่าจันทร์วิปัสสนา ตำบลพันลาน
 • วัดพันลาน ตำบลพันลาน
 • วัดชุมแสง ตำบลพิกุล
 • วัดบางไซ ตำบลพิกุล
 • วัดสองพี่น้อง ตำบลพิกุล
 • วัดแสงสวรรค์ ตำบลพิกุล
 • วัดหัวกระทุ่ม ตำบลพิกุล
 • วัดหางตลาด ตำบลพิกุล
 • วัดดงขุย ตำบลหนองกระเจา
 • วัดมงคลสุจริตธรรม ตำบลหนองกระเจา
 • วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลหนองกระเจา
 • วัดหนองกระเจา ตำบลหนองกระเจา
 • วัดหนองกุ่ม ตำบลหนองกระเจา
 • วัดหนองโก ตำบลหนองกระเจา

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • วัดแสงธรรมสุทธาวาส ตำบลชุมแสง

วัดราษฏร์ในอำเภอตากฟ้า[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดเขาบันไดกลีบ ตำบลเขาชายธง
 • วัดคีรีวง ตำบลเขาชายธง
 • วัดพลับพลาชัย ตำบลเขาชายธง
 • วัดเขากา ตำบลตากฟ้า
 • วัดชุมพลสามัคคีธรรม ตำบลตากฟ้า
 • วัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า
 • วัดไผ่นาเริง ตำบลตากฟ้า
 • วัดพุนิมิต ตำบลตากฟ้า
 • วัดชอนทุเรียน ตำบลพุนกยูง
 • วัดชอนพลูวราราม ตำบลพุนกยูง
 • วัดไตรคีรีวราราม ตำบลพุนกยูง
 • วัดโป่งสังข์ ตำบลพุนกยูง
 • วัดไผ่เจริญ ตำบลพุนกยูง
 • วัดพุนกยูง ตำบลพุนกยูง
 • วัดพุเม่น ตำบลพุนกยูง
 • วัดซับไพรเงิน ตำบลลำพยนต์
 • วัดถ้ำธรรมรัศมี ตำบลลำพยนต์
 • วัดถ้ำพรสวรรค์ ตำบลลำพยนต์
 • วัดเทพพนม ตำบลลำพยนต์
 • วัดพุนาค ตำบลลำพยนต์
 • วัดลำพยนต์ ตำบลลำพยนต์
 • วัดศรีเจริญธรรม ตำบลลำพยนต์
 • วัดเขาบัวขาว ตำบลสุขสำราญ
 • วัดธรรมโสภณ ตำบลสุขสำราญ
 • วัดประชาสรรค์ ตำบลสุขสำราญ
 • วัดพุขมิ้น ตำบลสุขสำราญ
 • วัดวังสำราญ ตำบลสุขสำราญ
 • วัดสุขสำราญ ตำบลสุขสำราญ
 • วัดหนองพิกุล ตำบลหนองพิกุล
 • วัดห้วยลำใย ตำบลหนองพิกุล
 • วัดแคทราย ตำบลอุดมธัญญา
 • วัดโคกขาม ตำบลอุดมธัญญา
 • วัดดำรงธรรม ตำบลอุดมธัญญา
 • วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ตำบลอุดมธัญญา
 • วัดบ้านใหม่สามัคคี ตำบลอุดมธัญญา
 • วัดพุสว่าง ตำบลอุดมธัญญา
 • วัดล้ำเจริญ ตำบลอุดมธัญญา
 • วัดสระเกตุโมลี ตำบลอุดมธัญญา
 • วัดสุขสันต์สามัคคี ตำบลอุดมธัญญา
 • วัดหนองรั้ว ตำบลอุดมธัญญา
 • วัดอุดมธัญญา ตำบลอุดมธัญญา
 • วัดอุดมพร ตำบลอุดมธัญญา

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • วัดคูหาโสภณ ตำบลตากฟ้า
 • วัดชายธงวราราม ตำบลตากฟ้า

วัดราษฏร์ในอำเภอตาคลี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดจันเสน ตำบลจันเสน
 • วัดดงมัน ตำบลจันเสน
 • วัดหนองตะโก ตำบลจันเสน
 • วัดหนองตาปี ตำบลจันเสน
 • วัดหนองถ้ำวัว ตำบลจันเสน
 • วัดอินทรเมรี ตำบลจันเสน
 • วัดเขาทอง ตำบลช่องแค
 • วัดเขาฝา ตำบลช่องแค
 • วัดเขาวงษ์ ตำบลช่องแค
 • วัดเขาสูง ตำบลช่องแค
 • วัดโคกสว่าง ตำบลช่องแค
 • วัดช่องแค ตำบลช่องแค
 • วัดดงน้อย ตำบลช่องแค
 • วัดบ่อนิมิต ตำบลช่องแค
 • วัดหนองดุก ตำบลช่องแค
 • วัดอัมพวันคีรี ตำบลช่องแค
 • วัดเขาเจดีย์ ตำบลตาคลี
 • วัดเขาถ้ำบุญนาค ตำบลตาคลี
 • วัดเขาถ้ำประทุน ตำบลตาคลี
 • วัดเขาใบไม้ ตำบลตาคลี
 • วัดโคกคูณ ตำบลตาคลี
 • วัดชอนเจริญธรรม ตำบลตาคลี
 • วัดดงพลับ ตำบลตาคลี
 • วัดตาคลี ตำบลตาคลี
 • วัดถ้ำผาสุขใจ ตำบลตาคลี
 • วัดธรรมรงค์สวัสดิ์ ตำบลตาคลี
 • วัดโบสถ์เทพนิมิต ตำบลตาคลี
 • วัดโพนทอง ตำบลตาคลี
 • วัดศรีวังคาง ตำบลตาคลี
 • วัดศรีสำราญ ตำบลตาคลี
 • วัดสระแก้ว ตำบลตาคลี
 • วัดสว่างวงษ์ ตำบลตาคลี
 • วัดสันธยาศรัทธาธรรม ตำบลตาคลี
 • วัดหนองขาม ตำบลตาคลี
 • วัดหนองจิกรี ตำบลตาคลี
 • วัดหนองสีนวล ตำบลตาคลี
 • วัดหลาสะแก ตำบลตาคลี
 • วัดหัวเขาตาคลี ตำบลตาคลี
 • วัดกกกว้าว ตำบลพรหมนิมิต
 • วัดคีรีโชติการาม ตำบลพรหมนิมิต
 • วัดโคกสลุด ตำบลพรหมนิมิต
 • วัดประชาสรรค์ ตำบลพรหมนิมิต
 • วัดหนองหญ้ารังกา ตำบลพรหมนิมิต
 • วัดหลังเขา ตำบลพรหมนิมิต
 • วัดโคกกระเทิน ตำบลลาดทิพรส
 • วัดป่าตาล ตำบลลาดทิพรส
 • วัดพรหมประชาราม ตำบลลาดทิพรส
 • วัดลาดทิพยรส ตำบลลาดทิพรส
 • วัดหนองคูน้อย ตำบลลาดทิพรส
 • วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลลาดทิพรส
 • วัดโคกกร่าง ตำบลสร้อยทอง
 • วัดชัยมงคล ตำบลสร้อยทอง
 • วัดทุ่งทะเลทราย ตำบลสร้อยทอง
 • วัดหนองแขม ตำบลสร้อยทอง
 • วัดหนองสร้อยทอง ตำบลสร้อยทอง
 • วัดคีรีรัตนาราม ตำบลหนองโพ
 • วัดดงขวาง ตำบลหนองโพ
 • วัดรัตตวัน ตำบลหนองโพ
 • วัดวาปีรัตนาราม ตำบลหนองโพ
 • วัดสอนจันทร์ ตำบลหนองโพ
 • วัดหนองตาราม ตำบลหนองโพ
 • วัดหนองเต็งรัง ตำบลหนองโพ
 • วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ
 • วัดห้วยดุก ตำบลหนองโพ
 • วัดอรัญญิการาม ตำบลหนองหม้อ
 • วัดหนองสีซอ ตำบลหนองหม้อ
 • วัดหนองหม้อ ตำบลหนองหม้อ
 • วัดหนองแอก ตำบลหนองหม้อ
 • วัดเขาดุม ตำบลห้วยหอม
 • วัดโคกเจริญ ตำบลห้วยหอม
 • วัดพุช้างล้วง ตำบลห้วยหอม
 • วัดลาดตะกุด ตำบลห้วยหอม
 • วัดหนองกระสังข์ ตำบลห้วยหอม
 • วัดหนองบัว ตำบลห้วยหอม
 • วัดหนองบัวทอง ตำบลห้วยหอม
 • วัดห้วยหอม ตำบลห้วยหอม
 • วัดเขาตอง ตำบลหัวหวาย
 • วัดเขาภูคา ตำบลหัวหวาย
 • วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์) ตำบลหัวหวาย
 • วัดหนองกรวด ตำบลหัวหวาย
 • วัดหนองตาพัน ตำบลหัวหวาย
 • วัดหนองยอ ตำบลหัวหวาย
 • วัดหนองลาดสามัคคี ตำบลหัวหวาย
 • วัดหัวหวาย ตำบลหัวหวาย

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • วัดเทพมงคลปานสาราม ตำบลตาคลี
 • วัดพุทธนิมิต ตำบลตาคลี

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าตะโก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดเขาล้อ ตำบลดอนคา
 • วัดดอนคา ตำบลดอนคา
 • วัดตุ๊กแก ตำบลดอนคา
 • วัดบ้านวังแรง ตำบลดอนคา
 • วัดสระโบสถ์ ตำบลดอนคา
 • วัดเขาน้อย ตำบลท่าตะโก
 • วัดท่าตะโก ตำบลท่าตะโก
 • วัดสามัคยาราม ตำบลท่าตะโก
 • วัดหนองขานาง ตำบลท่าตะโก
 • วัดหางน้ำ ตำบลท่าตะโก
 • วัดเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ
 • วัดทำนบ ตำบลทำนบ
 • วัดพนมรอก ตำบลพนมรอก
 • วัดวังใหญ่ ตำบลพนมรอก
 • วัดหนองคร่อ ตำบลพนมรอก
 • วัดหนองไผ่ ตำบลพนมรอก
 • วัดคร่อเรียงราย ตำบลพนมเศษ
 • วัดคลองบอน ตำบลพนมเศษ
 • วัดพนมเศษใต้ ตำบลพนมเศษ
 • วัดพนมเศษเหนือ ตำบลพนมเศษ
 • วัดขอนดู่ ตำบลวังมหากร
 • วัดช่องแกระ ตำบลวังมหากร
 • วัดท่าสุ่ม ตำบลวังมหากร
 • วัดเนินสำราญ ตำบลวังมหากร
 • วัดปากง่าม ตำบลวังมหากร
 • วัดวังมหากร ตำบลวังมหากร
 • วัดวังรอ ตำบลวังมหากร
 • วัดหัวพลวง ตำบลวังมหากร
 • วัดโคกกระถิน ตำบลวังใหญ่
 • วัดดงจันทำ ตำบลวังใหญ่
 • วัดตะเฆ่ค่าย ตำบลวังใหญ่
 • วัดทุ่งสว่าง ตำบลวังใหญ่
 • วัดหนองละมาน ตำบลวังใหญ่
 • วัดหนองสระ ตำบลวังใหญ่
 • วัดเนินประดู่ ตำบลสายลำโพง
 • วัดสายลำโพงกลาง ตำบลสายลำโพง
 • วัดสายลำโพงใต้ ตำบลสายลำโพง
 • วัดสายลำโพงเหนือ ตำบลสายลำโพง
 • วัดหนองน้ำใส ตำบลสายลำโพง
 • วัดหนองเบน ตำบลสายลำโพง
 • วัดหนองสองห้อง ตำบลสายลำโพง
 • วัดหนองสะเอ้ง ตำบลสายลำโพง
 • วัดเขาดินศิริวัฒนา ตำบลหนองหลวง
 • วัดหนองสะแก ตำบลหนองหลวง
 • วัดหนองหลวง ตำบลหนองหลวง
 • วัดเขาขาด ตำบลหัวถนน
 • วัดไดตามุ่ย ตำบลหัวถนน
 • วัดหนองเนิน ตำบลหัวถนน
 • วัดหนองสองห้อง ตำบลหัวถนน
 • วัดหัวถนนกลาง ตำบลหัวถนน
 • วัดหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน
 • วัดหัวถนนเหนือ ตำบลหัวถนน

วัดราษฏร์ในอำเภอบรรพตพิสัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดเจริญผล ตำบลเจริญผล
 • วัดมาบมะขาม ตำบลเจริญผล
 • วัดศรัทธาราม ตำบลเจริญผล
 • วัดสี่แพ่ง ตำบลเจริญผล
 • วัดด่านช้าง ตำบลด่านช้าง
 • วัดทุ่งแคแดง ตำบลด่านช้าง
 • วัดทุ่งท่าเสา ตำบลด่านช้าง
 • วัดเนินทราย ตำบลด่านช้าง
 • วัดวงฆ้อง ตำบลด่านช้าง
 • วัดสองพี่น้อง ตำบลด่านช้าง
 • วัดหนองปลาไหล ตำบลด่านช้าง
 • วัดหนองละมาน ตำบลด่านช้าง
 • วัดคลองขวัญ ตำบลตาขีด
 • วัดดงคู้ ตำบลตาขีด
 • วัดธรรมรักขิตาราม ตำบลตาขีด
 • วัดวงษ์มณีศรัทธา ตำบลตาขีด
 • วัดศรีนิคมรัตนาราม ตำบลตาขีด
 • วัดสังขวิจิตร ตำบลตาขีด
 • วัดสังขสุทธาวาส ตำบลตาขีด
 • วัดคลองวิไล ตำบลตาสัง
 • วัดคลองสองหน่อ ตำบลตาสัง
 • วัดดงป่าจันทร์ ตำบลตาสัง
 • วัดดงแม่ศรีเมือง ตำบลตาสัง
 • วัดตาสังใต้ ตำบลตาสัง
 • วัดบ้านไผ่ ตำบลตาสัง
 • วัดบ้านวัง ตำบลตาสัง
 • วัดท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว
 • วัดส้มเสี้ยว ตำบลท่างิ้ว
 • วัดบางแก้ว ตำบลบางแก้ว
 • วัดโบราณธรรมิกาวาส ตำบลบางแก้ว
 • วัดโบสถ์สามัคคีธรรม ตำบลบางแก้ว
 • วัดประสาทวิถี ตำบลบางแก้ว
 • วัดวังพระหิน ตำบลบางแก้ว
 • วัดบึงราษฎร์ ตำบลบางตาหงาย
 • วัดมงคลสถิตย์ ตำบลบางตาหงาย
 • วัดวิวิตตาราม ตำบลบางตาหงาย
 • วัดเขาหน่อ ตำบลบ้านแดน
 • วัดเขาห้วยลุง ตำบลบ้านแดน
 • วัดท่าจันทร์ ตำบลบ้านแดน
 • วัดนาหุบ ตำบลบ้านแดน
 • วัดบ้านแดน ตำบลบ้านแดน
 • วัดบึงปลาทู ตำบลบึงปลาทู
 • วัดเวฬุวัน ตำบลบึงปลาทู
 • วัดหนองมะขาม ตำบลบึงปลาทู
 • วัดคลองธรรม ตำบลหนองกรด
 • วัดคลองมงคล ตำบลหนองกรด
 • วัดทุ่งสนามชัย ตำบลหนองกรด
 • วัดธรรมจริยาวาส ตำบลหนองกรด
 • วัดพลังไพร ตำบลหนองกรด
 • วัดหนองกรด ตำบลหนองกรด
 • วัดหนองปรือ ตำบลหนองกรด
 • วัดใหม่หนองกรด ตำบลหนองกรด
 • วัดคลองจินดา ตำบลหนองตางู
 • วัดโคกกว้าง ตำบลหนองตางู
 • วัดเนินสะเดาหวาน ตำบลหนองตางู
 • วัดหนองตางู ตำบลหนองตางู
 • วัดหนองพลับ ตำบลหนองตางู
 • วัดกล่ำหูกวาง ตำบลหูกวาง
 • วัดเขากองทอง ตำบลหูกวาง
 • วัดหูกวาง ตำบลหูกวาง
 • วัดท่าแรต ตำบลอ่างทอง
 • วัดธรรมโชติการาม ตำบลอ่างทอง
 • วัดวังกระชอน ตำบลอ่างทอง
 • วัดวิมลประชาราษฎร์ ตำบลอ่างทอง
 • วัดอ่างทอง ตำบลอ่างทอง

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • วัดมงคลรัตนาราม ตำบลท่างิ้ว
 • วัดเทพสถาพร ตำบลบ้านแดน
 • วัดจิกลาด ตำบลหนองตางู
 • วัดบ้านคลอง ตำบลอ่างทอง

วัดราษฏร์ในอำเภอพยุหะคีรี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดเขาสามยอด ตำบลเขากะลา
 • วัดธารลำไย ตำบลเขากะลา
 • วัดบ่อเพลง ตำบลเขากะลา
 • วัดพุหว้า ตำบลเขากะลา
 • วัดหนองกลอย ตำบลเขากะลา
 • วัดหนองเต่า ตำบลเขากะลา
 • วัดใหม่พรสวรรค์ ตำบลเขากะลา
 • วัดเขาทอง ตำบลเขาทอง
 • วัดเขาไม้เดน ตำบลท่าน้ำอ้อย
 • วัดพระปรางค์เหลือง ตำบลท่าน้ำอ้อย
 • วัดคลองบางเดื่อ ตำบลน้ำทรง
 • วัดน้ำทรง ตำบลน้ำทรง
 • วัดเพียรอุดมธรรม ตำบลน้ำทรง
 • วัดสระเศรษฐี ตำบลน้ำทรง
 • วัดสำโรง ตำบลน้ำทรง
 • วัดสุวรรณรัตนาราม ตำบลน้ำทรง
 • วัดหนองคล่อ ตำบลน้ำทรง
 • วัดใหม่ ตำบลน้ำทรง
 • วัดเขาบ่อแก้ว ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
 • วัดโป่งสวรรค์ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
 • วัดสระนางสรง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
 • วัดสระปทุม ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
 • วัดหนองไม้แดง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
 • วัดห้วยบง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
 • วัดเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก
 • วัดหนองหมู ตำบลเนินมะกอก
 • วัดหัวงิ้ว ตำบลเนินมะกอก
 • วัดเขาแก้ว ตำบลพยุหะ
 • วัดอินทาราม ตำบลพยุหะ
 • วัดเขาบ่อพลับ ตำบลม่วงหัก
 • วัดคนธารามท้ายวารี (หางน้ำหนองแขม) ตำบลม่วงหัก
 • วัดบ้านบน ตำบลม่วงหัก
 • วัดท่าตะโก ตำบลยางขาว
 • วัดยางขาว ตำบลยางขาว
 • วัดหาดสะแก ตำบลยางขาว
 • วัดบางปราบ ตำบลย่านมัทรี
 • วัดมณีวงษ์ ตำบลย่านมัทรี
 • วัดย่านมัทรี ตำบลย่านมัทรี
 • วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย ตำบลสระทะเล
 • วัดสระทะเล ตำบลสระทะเล

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • วัดเขาทองพุทธาราม ตำบลเขาทอง

วัดราษฏร์ในอำเภอไพศาลี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดโคกเดื่อ ตำบลโคกเดื่อ
 • วัดเนินทอง ตำบลโคกเดื่อ
 • วัดไพศาลี ตำบลโคกเดื่อ
 • วัดหนองแทงแรด ตำบลโคกเดื่อ
 • วัดหนองเสือ ตำบลโคกเดื่อ
 • วัดห้วยตะโก ตำบลโคกเดื่อ
 • วัดช่องคีรี ตำบลตะคร้อ
 • วัดตะคร้อ ตำบลตะคร้อ
 • วัดประชาสามัคคี ตำบลตะคร้อ
 • วัดวังกระโดนน้อย ตำบลตะคร้อ
 • วัดวังกระโดนใหญ่ ตำบลตะคร้อ
 • วัดนาขอม ตำบลนาขอม
 • วัดประจันตคีรี ตำบลนาขอม
 • วัดหนองตกกล้า ตำบลนาขอม
 • วัดหนองม่วง ตำบลนาขอม
 • วัดเขาหลักชัย ตำบลโพธิ์ประสาท
 • วัดคีรีล้อม ตำบลโพธิ์ประสาท
 • วัดโค้งสวอง ตำบลโพธิ์ประสาท
 • วัดตะเคียนทอง ตำบลโพธิ์ประสาท
 • วัดโพธิ์ประสาท ตำบลโพธิ์ประสาท
 • วัดหนองปลาย ตำบลโพธิ์ประสาท
 • วัดใหม่วารีเย็น ตำบลไพศาลี
 • วัดหนองกระทุ่มทอง ตำบลวังข่อย
 • วัดหัวพุ ตำบลวังข่อย
 • วัดเขาดินวนาราม ตำบลวังน้ำลัด
 • วัดเขาหินกลิ้ง ตำบลวังน้ำลัด
 • วัดตะกุดภิบาล ตำบลวังน้ำลัด
 • วัดบ่อทอง ตำบลวังน้ำลัด
 • วัดพุทธนิมิต ตำบลวังน้ำลัด
 • วัดโพธิ์งาม ตำบลวังน้ำลัด
 • วัดโพธิ์ทอง ตำบลวังน้ำลัด
 • วัดวังน้ำลัด ตำบลวังน้ำลัด
 • วัดหนองโพธิ์ศรี ตำบลวังน้ำลัด
 • วัดห้วยขว้าว ตำบลวังน้ำลัด
 • วัดโคกมะขวิด ตำบลสำโรงชัย
 • วัดบ้านใหม่ ตำบลสำโรงชัย
 • วัดพระพุทธบาท ตำบลสำโรงชัย
 • วัดวังกรด ตำบลสำโรงชัย
 • วัดวังเตียน ตำบลสำโรงชัย
 • วัดสำโรงชัย ตำบลสำโรงชัย
 • วัดหนองไผ่ ตำบลสำโรงชัย

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองนครสวรรค์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดกลางแดด ตำบลกลางแดด
 • วัดเกตุคีรี ตำบลกลางแดด
 • วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์) ตำบลกลางแดด
 • วัดเกรียงไกรกลาง ตำบลเกรียงไกร
 • วัดเกรียงไกรใต้ ตำบลเกรียงไกร
 • วัดเกรียงไกรเหนือ ตำบลเกรียงไกร
 • วัดปากน้ำโพเหนือ ตำบลแควใหญ่
 • วัดสโมสร ตำบลแควใหญ่
 • วัดเกาะหงษ์ ตำบลตะเคียนเลื่อน
 • วัดตะเคียนเลื่อน ตำบลตะเคียนเลื่อน
 • วัดวังยาง ตำบลตะเคียนเลื่อน
 • วัดท่าทอง ตำบลนครสวรรค์ตก
 • วัดยางโทน ตำบลนครสวรรค์ตก
 • วัดวังไผ่ ตำบลนครสวรรค์ตก
 • วัดศรีสุวรรณ ตำบลนครสวรรค์ตก
 • วัดสันคู ตำบลนครสวรรค์ตก
 • วัดจอมคีรีนาคพรต ตำบลนครสวรรค์ออก
 • วัดป่าเรไลย์ ตำบลนครสวรรค์ออก
 • วัดศรีสวรรค์สังฆาราม ตำบลนครสวรรค์ออก
 • วัดท่าดินแดง ตำบลบางพระหลวง
 • วัดท่าล้อ ตำบลบางพระหลวง
 • วัดหัวถนน ตำบลบางพระหลวง
 • วัดเทพสามัคคีธรรม ตำบลบางม่วง
 • วัดนิเวศวุฒาราม ตำบลบางม่วง
 • วัดยางงาม ตำบลบางม่วง
 • วัดเกาะแก้ว ตำบลบ้านแก่ง
 • วัดบ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง
 • วัดยาง ตำบลบ้านแก่ง
 • วัดวังหยวกใต้ ตำบลบ้านแก่ง
 • วัดท่าพระเจริญพรต ตำบลบ้านมะเกลือ
 • วัดบน ตำบลบ้านมะเกลือ
 • วัดบึงน้ำใส ตำบลบ้านมะเกลือ
 • วัดคลองคาง ตำบลบึงเสนาท
 • วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ
 • วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ตำบลปากน้ำโพ
 • วัดไทรใต้ ตำบลปากน้ำโพ
 • วัดปากน้ำโพใต้ ตำบลปากน้ำโพ
 • วัดพรหมจริยาวาส ตำบลปากน้ำโพ
 • วัดสุคตวราราม ตำบลปากน้ำโพ
 • วัดคีรีสวรรค์ ตำบลพระนอน
 • วัดบ้านไร่ ตำบลพระนอน
 • วัดพระนอน ตำบลพระนอน
 • วัดพุชะพลูใต้ ตำบลพระนอน
 • วัดรังงาม ตำบลพระนอน
 • วัดราษฎร์เจริญ ตำบลพระนอน
 • วัดราษฎร์บำรุง ตำบลพระนอน
 • วัดศรีมงคล ตำบลพระนอน
 • วัดศรีวรรณาราม ตำบลพระนอน
 • วัดไทรเหนือ ตำบลวัดไทรย์
 • วัดบางม่วง ตำบลวัดไทรย์
 • วัดพระบางมงคล ตำบลวัดไทรย์
 • วัดวังหิน ตำบลวัดไทรย์
 • วัดหาดทรายงาม ตำบลวัดไทรย์
 • วัดทัพชุมพล ตำบลหนองกรด
 • วัดบ่อพยอม ตำบลหนองกรด
 • วัดผาแดง ตำบลหนองกรด
 • วัดศรีอุทุมพร ตำบลหนองกรด
 • วัดสวรรค์ธาราม ตำบลหนองกรด
 • วัดสวรรค์ประชากร ตำบลหนองกรด
 • วัดสันติธรรม ตำบลหนองกรด
 • วัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกรด
 • วัดหนองโรง ตำบลหนองกรด
 • วัดอัมพวัน ตำบลหนองกรด
 • วัดเขามโน ตำบลหนองกระโดน
 • วัดเขาเรือ ตำบลหนองกระโดน
 • วัดดอนงาม ตำบลหนองกระโดน
 • วัดเนินมะขามงาม ตำบลหนองกระโดน
 • วัดบริรักษ์ประชาสาร ตำบลหนองกระโดน
 • วัดบวรประชาสัคค์ ตำบลหนองกระโดน
 • วัดวังสวัสดี ตำบลหนองกระโดน
 • วัดศรีประชาสรรค์ ตำบลหนองกระโดน
 • วัดศรีอัมพวัลย์ ตำบลหนองกระโดน
 • วัดสมานประชาชน ตำบลหนองกระโดน
 • วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม ตำบลหนองกระโดน
 • วัดหนองกระโดน ตำบลหนองกระโดน
 • วัดอมรประสิทธิ์ ตำบลหนองกระโดน
 • วัดเขมิราษฎร์ ตำบลหนองปลิง
 • วัดสุบรรณาราม ตำบลหนองปลิง
 • วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • วัดพุทธมงคลนิมิตร ตำบลปากน้ำโพ
 • วัดสังฆมงคล ตำบลหนองปลิง

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่วงก์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดสีมาราม ตำบลเขาชนกัน
 • วัดมฤคทายวัน ตำบลแม่เล่ย์
 • วัดวังน้ำขาว ตำบลแม่เล่ย์
 • วัดวิกสิตวิทยาราม ตำบลแม่เล่ย์
 • วัดคลองม่วง ตำบลวังซ่าน
 • วัดตะเคียนงาม ตำบลวังซ่าน
 • วัดบ้านเปราะ ตำบลวังซ่าน
 • วัดวังซ่าน ตำบลวังซ่าน
 • วัดศรีกัลยาณนิคม ตำบลวังซ่าน

วัดราษฏร์ในอำเภอลาดยาว[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดเนินขี้เหล็ก ตำบลเนินขี้เหล็ก
 • วัดพรมเขต ตำบลเนินขี้เหล็ก
 • วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลเนินขี้เหล็ก
 • วัดหนองไร่ ตำบลเนินขี้เหล็ก
 • วัดหนองสังข์ ตำบลเนินขี้เหล็ก
 • วัดจันทราราม ตำบลบ้านไร่
 • วัดทุ่งตัน ตำบลบ้านไร่
 • วัดเนินม่วง ตำบลบ้านไร่
 • วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่
 • วัดสวนหลวง ตำบลบ้านไร่
 • วัดหนองไทร ตำบลบ้านไร่
 • วัดหนองน้ำแดง ตำบลบ้านไร่
 • วัดหนองแฟบ ตำบลบ้านไร่
 • วัดแหลมชนิน ตำบลบ้านไร่
 • วัดมาบแก ตำบลมาบแก
 • วัดวังแจง ตำบลมาบแก
 • วัดสนามหลวง ตำบลมาบแก
 • วัดหน้าเขา ตำบลมาบแก
 • วัดคลองสาลี ตำบลลาดยาว
 • วัดดงมะไฟ ตำบลลาดยาว
 • วัดดงสีเสียด ตำบลลาดยาว
 • วัดทุ่งแม่น้ำน้อย ตำบลลาดยาว
 • วัดประชานิมิต ตำบลลาดยาว
 • วัดราษฎร์บำรุง ตำบลลาดยาว
 • วัดลาดยาว ตำบลลาดยาว
 • วัดวังชมพู ตำบลลาดยาว
 • วัดศรีสุธรรมาราม ตำบลลาดยาว
 • วัดสระแก้ว ตำบลลาดยาว
 • วัดสวนขวัญ ตำบลลาดยาว
 • วัดหนองขี้ใต้ ตำบลลาดยาว
 • วัดหนองจิก ตำบลลาดยาว
 • วัดแหลมทอง ตำบลลาดยาว
 • วัดเกาะเปา ตำบลวังม้า
 • วัดนกคลาน ตำบลวังม้า
 • วัดไร่ใหญ่ ตำบลวังม้า
 • วัดบ้านดงตาแวน ตำบลวังม้า
 • วัดวังม้า ตำบลวังม้า
 • วัดวังศรีเจริญ ตำบลวังม้า
 • วัดหนองกระทิง ตำบลวังม้า
 • วัดหนองโพธิ์ ตำบลวังม้า
 • วัดดอนพลอง ตำบลวังเมือง
 • วัดท่ากกแดง ตำบลวังเมือง
 • วัดศรีอัมพวัน ตำบลวังเมือง
 • วัดบ้านบุ่ง ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 • วัดป่าสันติธรรม ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 • วัดศรีทรงธรรม ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 • วัดศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 • วัดยางโทน ตำบลสร้อยละคร
 • วัดสระปทุม ตำบลสร้อยละคร
 • วัดดอนโม่ ตำบลสระแก้ว
 • วัดสร้อยละคร ตำบลสระแก้ว
 • วัดหนองจิกรี ตำบลสระแก้ว
 • วัดหนองเตย ตำบลสระแก้ว
 • วัดเขาสมุก (นิวิฐธรรมาราม) ตำบลหนองนมวัว
 • วัดชัยวนาราม ตำบลหนองนมวัว
 • วัดดงหนองหลวง ตำบลหนองนมวัว
 • วัดดอนขวาง ตำบลหนองนมวัว
 • วัดสามัคคีธรรม (ราษฎร์สามัคคีธรรม) ตำบลหนองนมวัว
 • วัดสามัคคีประดิษฐ์ ตำบลหนองนมวัว
 • วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว
 • วัดหนองเดิ่น ตำบลหนองนมวัว
 • วัดหนองตาเชียง ตำบลหนองนมวัว
 • วัดหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว
 • วัดหนองหูช้าง ตำบลหนองนมวัว
 • วัดวังยิ้มแย้ม ตำบลหนองยาว
 • วัดหนองพลับ ตำบลหนองยาว
 • วัดหนองยาว ตำบลหนองยาว
 • วัดกกกอก ตำบลห้วยน้ำหอม
 • วัดทุ่งนาผาสุข ตำบลห้วยน้ำหอม
 • วัดวังหิน ตำบลห้วยน้ำหอม
 • วัดศรีไกรลาศ ตำบลห้วยน้ำหอม
 • วัดศรีทอง ตำบลห้วยน้ำหอม
 • วัดสะเดาซ้าย ตำบลห้วยน้ำหอม
 • วัดหัวเขาลานคา ตำบลห้วยน้ำหอม

วัดราษฏร์ในอำเภอหนองบัว[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดทรัพย์ย้อย ตำบลทุ่งทอง
 • วัดไทรงาม ตำบลทุ่งทอง
 • วัดหนองประดู่ ตำบลทุ่งทอง
 • วัดโคกกระถิน ตำบลธารทหาร
 • วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ตำบลธารทหาร
 • วัดน้ำสาดกลาง ตำบลธารทหาร
 • วัดน้ำสาดเหนือ ตำบลธารทหาร
 • วัดป่าเรไร ตำบลธารทหาร
 • วัดหนองจิก ตำบลธารทหาร
 • วัดหนองปลาไหล ตำบลธารทหาร
 • วัดห้วยวารีใต้ ตำบลธารทหาร
 • วัดเขานางต่วม ตำบลวังบ่อ
 • วัดทับลุ่มศรีมงคล ตำบลวังบ่อ
 • วัดวังข่อย ตำบลวังบ่อ
 • วัดวังบ่อ ตำบลวังบ่อ
 • วัดวังใหญ่ ตำบลวังบ่อ
 • วัดเวฬุวัน ตำบลวังบ่อ
 • วัดห้วยธารทหาร ตำบลวังบ่อ
 • วัดอุดมพัฒนา ตำบลวังบ่อ
 • วัดเขามะเกลือ ตำบลหนองกลับ
 • วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ
 • วัดเทพสุทธาวาส ตำบลหนองกลับ
 • วัดวังมะเดื่อ ตำบลหนองกลับ
 • วัดหนองกลับ ตำบลหนองกลับ
 • วัดหนองโบสถ์ ตำบลหนองกลับ
 • วัดหัวทำนบ ตำบลหนองกลับ
 • วัดคลองกำลัง ตำบลหนองบัว
 • วัดหนองบัว ตำบลหนองบัว
 • วัดหนองไผ่ ตำบลหนองบัว
 • วัดห้วยน้อย ตำบลหนองบัว
 • วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์ ตำบลหนองบัว
 • วัดทุ่งตาล ตำบลห้วยถั่วใต้
 • วัดห้วยถั่วใต้ ตำบลห้วยถั่วใต้
 • วัดกระดานหน้าแกล (กระดานหน้าแตร)]] ตำบลห้วยถั่วเหนือ
 • วัดโคกมะกอก ตำบลห้วยถั่วเหนือ
 • วัดจิกยาวใต้ ตำบลห้วยถั่วเหนือ
 • วัดรังย้อยราษฎร์เจริญ ตำบลห้วยถั่วเหนือ
 • วัดห้วยถั่ว ตำบลห้วยถั่วเหนือ
 • วัดห้วยวารี ตำบลห้วยถั่วเหนือ
 • วัดเกาะแก้ว ตำบลห้วยร่วม
 • วัดจิกใหญ่ ตำบลห้วยร่วม
 • วัดสามัคคีสุนทร ตำบลห้วยร่วม
 • วัดห้วยถั่วกลาง ตำบลห้วยร่วม
 • วัดห้วยถั่วเหนือ ตำบลห้วยร่วม
 • วัดห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม
 • วัดห้วยร่วมใต้ ตำบลห้วยร่วม
 • วัดสระงาม ตำบลห้วยใหญ่
 • วัดหนองแก้ว ตำบลห้วยใหญ่

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • วัดคลองสมอ ตำบลหนองกลับ
 • วัดวังแรต ตำบลหนองกลับ

ดูเพิ่ม[แก้]