รายชื่อวัดในจังหวัดระยอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดระยอง

พระอารามหลวงในจังหวัดระยอง[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดระยอง[แก้]

อำเภอนิคมพัฒนา[แก้]

มหานิกาย[แก้]

ตำบลนิคมพัฒนา[แก้]
ตำบลพนานิคม[แก้]
ตำบลมะขามคู่[แก้]
ตำบลมาบข่า[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

อำเภอเขาชะเมา[แก้]

มหานิกาย[แก้]

ตำบลเขาน้อย[แก้]
ตำบลชำฆ้อ[แก้]
ตำบลน้ำเป็น[แก้]
ตำบลห้วยทับมอญ[แก้]

อำเภอแกลง[แก้]

มหานิกาย[แก้]

ตำบลกระแสร์บน[แก้]
ตำบลกร่ำ[แก้]
ตำบลกองดิน[แก้]
ตำบลคลองปูน[แก้]
ตำบลชากโดน[แก้]
ตำบลชากพง[แก้]
ตำบลท่าเกวียน[แก้]
ตำบลทุ่งควายกิน[แก้]
ตำบลเนินฆ้อ[แก้]
ตำบลบ้านนา[แก้]
ตำบลปากน้ำกระแส[แก้]
ตำบลพังราด[แก้]
ตำบลวังหว้า[แก้]
ตำบลสองสลึง[แก้]
ตำบลห้วยยาง[แก้]

ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

อำเภอบ้านค่าย[แก้]

มหานิกาย[แก้]

ตำบลชากกอไผ่[แก้]
ตำบลชากบก[แก้]
ตำบลตาขัน[แก้]
ตำบลบางบุตร[แก้]
ตำบลบ้านค่าย[แก้]
ตำบลพนานิคม[แก้]
ตำบลมาบข่า[แก้]
ตำบลหนองตะพาน[แก้]
ตำบลหนองบัว[แก้]
ตำบลหนองละลอก[แก้]

ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

อำเภอบ้านฉาง[แก้]

มหานิกาย[แก้]

ตำบลบ้านฉาง[แก้]
ตำบลพลา[แก้]
ตำบลสำนักท้อน[แก้]

ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

อำเภอปลวกแดง[แก้]

มหานิกาย[แก้]

ตำบลตาสิทธิ์[แก้]
ตำบลปลวกแดง[แก้]
ตำบลมาบยางพร[แก้]
ตำบลแม่น้ำคู้[แก้]
ตำบลละหาร[แก้]
ตำบลหนองไร่[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองระยอง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวังจันทร์[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]