รายชื่อวัดในจังหวัดพิจิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดพิจิตร

พระอารามหลวงในจังหวัดพิจิตร[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดพิจิตร[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอดงเจริญ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบึงนาราง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสากเหล็ก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอตะพานหิน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอทับคล้อ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบางมูลนาก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอโพทะเล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดป่ารวมญาติ

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองพิจิตร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวชิรบารมี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวังทรายพูน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสามง่าม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดร้างในจังหวัดพิจิตร[แก้]

วัดร้างในอำเภอเมืองพิจิตร[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]