รายชื่อวัดในจังหวัดเพชรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดเพชรบุรี

พระอารามหลวงในจังหวัดเพชรบุรี[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในจังหวัดเพชรบุรี[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแก่งกระจาน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเขาย้อย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอชะอำ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอท่ายาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านลาด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติ[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านแหลม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองเพชรบุรี[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองหญ้าปล้อง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]