รายชื่อวัดในจังหวัดนครปฐม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดนครปฐม

พระอารามหลวงในจังหวัดนครปฐม และอำเภอในนครปฐม[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในจังหวัดนครปฐม[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอกำแพงแสน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอนครชัยศรี[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบางเลน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพุทธมณฑล[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองนครปฐม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอสามพราน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดพุทธศาสนาอนัมนิกาย(วัดญวน)[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอดอนตูม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]