จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Sudarat Keyuraphan in 2019.png Prayuth 2018 cropped.jpg Thanathorn Juangroongruangkit - 2.jpg
พรรค เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่
การเลือกตั้งล่าสุด 6 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 5 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 193,943 88,548 79,910
ร้อยละ 37.57 17.15 15.48

Kalasin general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามส่วนต่างคะแนนเสียงเป็นร้อยละ

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง ลดลงจาก 6 เขตเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

แบ่งตามพรรค[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 5 193,943 37.57% 5 Decrease1 100.00%
พลังประชารัฐ 5 88,548 17.15% 0 Steady 0.00%
อนาคตใหม่ 5 79,910 15.48% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 172 153,811 29.80% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 187 516,212 100.00% 5 Decrease1 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
37.57%
พลังประชารัฐ
  
17.15%
อนาคตใหม่
  
15.48%
อื่น ๆ
  
29.80%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า[แก้]

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554[แก้]

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 374,185 73.99% 193,943 37.57% Decrease36.42%
พลังประชารัฐ 88,548 17.15% Increase17.15%
อนาคตใหม่ 79,910 15.48% Increase15.48%
ประชาธิปัตย์ 68,699 13.58% 10,156 1.97% Decrease11.61%
อื่น ๆ 62,819 12.42% 143,655 27.83% Increase15.41%
ผลรวม 508,616 100.00% 516,212 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554[แก้]

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 296,535 58.30% 193,943 37.57% Decrease20.73%
พลังประชารัฐ 88,548 17.15% Increase17.15%
อนาคตใหม่ 79,910 15.48% Increase15.48%
ภูมิใจไทย 119,712 23.54% 70,515 13.66% Decrease9.88%
อื่น ๆ 92,369 18.16% 83,296 16.14% Decrease2.02%
ผลรวม 508,616 100.00% 516,212 100.00%

แบ่งตามเขต[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 37,532 35.26% 9,014 8.47% 17,750 16.68% 42,146 39.60% 106,442 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 38,058 36.20% 13,699 13.03% 12,059 11.47% 41,314 39.30% 105,130 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 32,588 32.51% 30,373 30.30% 17,503 17.46% 19,788 19.74% 100,252 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 45,503 45.36% 17,196 17.14% 14,973 14.93% 22,641 22.57% 100,313 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 40,262 38.69% 18,266 17.55% 17,625 16.93% 27,922 26.83% 104,075 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 193,943 37.57% 88,548 17.15% 79,910 15.48% 153,811 29.80% 516,212 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอร่องคำ และอำเภอกมลาไสย (เฉพาะตำบลโคกสมบูรณ์ ตำบลโพนงาม ตำบลดงลิง และตำบลเจ้าท่า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย บุญรื่น ศรีธเรศ (12)* 37,532 35.26
ภูมิใจไทย วิรัช พิมพะนิตย์ (7) 32,275 30.32
อนาคตใหม่ ปิยรัฐ จงเทพ (1) 17,750 16.68
พลังประชารัฐ ฉลอง ฆารเลิศ (2) 9,014 8.47
เสรีรวมไทย วิษณุ เยาวนิจ (4) 1,787 1.68
ประชาธิปัตย์ ประสิทธิ์ แสงมณี (14) 1,317 1.24
สามัญชน วงศกร สารปรัง (27) 853 0.80
เศรษฐกิจใหม่ จักรี กองอุดม (11) 786 0.74
เพื่อชาติ พนมพร เขตอนันต์ (3) 769 0.72
พลังท้องถิ่นไท ศรัณย์ ฆารพร (8) 763 0.72
ไทรักธรรม ลมุล ศิลปแก่น (32) 474 0.45
ความหวังใหม่ สริดา ทาบรรหาร (26) 328 0.31
กรีน สาคร ระวิวรรณ์ (21) 308 0.29
รวมพลังประชาชาติไทย สุวิทย์ นันอำไพ (9) 244 0.23
เพื่อชีวิตใหม่ วิโรจน์ สมบัติมล (28) 240 0.23
ครูไทยเพื่อประชาชน ประสาร พันโพธิ์ (22) 233 0.22
พลังปวงชนไทย ธนัท จิตรลดานนท์ (10) 186 0.17
ประชาชนปฏิรูป อรษา วงษา (6) 175 0.16
ประชาไทย สุรชาติ สุขบรม (13) 166 0.16
ประชาธรรมไทย อรไท สินธุศิริ (20) 153 0.14
ชาติไทยพัฒนา จตุรพร ไชยภา (16) 141 0.13
แผ่นดินธรรม วิเชียร มีบุญ (30) 139 0.13
พลังไทยรักไทย ถาวร ฆารไชย์ (25) 128 0.12
ประชานิยม อภิชาติ มาตรา (5) 101 0.09
พลังชาติไทย จีรศักดิ์ ภูโคกหิน (23) 92 0.09
ไทยศรีวิไลย์ รัชดา ศรีบุญเรือง (31) 78 0.07
เพื่อแผ่นดิน สมพร โพนศรีสม (18) 64 0.06
ภราดรภาพ อดุลย์ แจ่มศรี (36) 61 0.06
ประชาภิวัฒน์ ดาวัลย์ ปิ่นคำ (15) 58 0.05
พลังประชาธิปไตย วิจิตร บุญยบุตร (33) 58 0.05
ภูมิพลังเกษตรกรไทย สินประเสริฐ โคสมบูรณ์ (29) 47 0.04
ประชาธิปไตยใหม่ ภูวเดช สุวรรณรัตน์ (24) 40 0.04
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมศิลป์ ชินคีรี (34) 37 0.03
พลังศรัทธา สุทาทิพย์ โคตาสี (35) 28 0.03
แทนคุณแผ่นดิน ฉัตรชัย ฉายมงคล (19) 26 0.02
เพื่อนไทย สายจิต อุบลลา (17)
ผลรวม 106,442 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอยางตลาด อำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย (เฉพาะตำบลหนองแปน ตำบลกมลาไสย ตำบลหลักเมือง และตำบลธัญญา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ (11)* 38,058 36.20
ภูมิใจไทย วันเพ็ญ เศรษฐรักษา (14) 30,003 28.54
พลังประชารัฐ ชานุวัฒน์ วรามิตร (8) 13,699 13.03
อนาคตใหม่ กิตติพร อินทะสีดา (7) 12,059 11.47
พลังท้องถิ่นไท วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง (4)✔ 3,955 3.76
เสรีรวมไทย สมนึก ภูวศานต์ (6) 1,411 1.34
ประชาธิปัตย์ ประวิทย์ ภูจ่าพล (3) 1,238 1.18
พลังประชาธิปไตย พูนสวัสดิ์ ภูถมเงิน (31) 480 0.46
เศรษฐกิจใหม่ รุ่งเรือง ภูครองตา (17) 463 0.44
เพื่อชีวิตใหม่ สุทิน คำนาดี (34) 406 0.39
เพื่อชาติ อดิศร เสนานาค (12) 389 0.37
ความหวังใหม่ ธวัช โพนชัย (28) 385 0.37
ชาติไทยพัฒนา โชติ ภูหัวตลาด (13) 306 0.29
ไทรักธรรม บุณยะพร พิรชัช (21) 233 0.22
ประชาธรรมไทย คำเสาร์ ปัญญา (27) 232 0.22
ประชาชนปฏิรูป พิชชานันท์ ผลวาด (10) 226 0.21
กรีน สำอาง เวียงปฏิ (24) 218 0.21
ประชาภิวัฒน์ วินิจ วงศ์กาฬสินธุ์ (1) 210 0.20
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เสกสรร ภูสาไสย (15) 175 0.17
รวมพลังประชาชาติไทย พงษ์พลิน มาตย์เหลี่ยม (9) 145 0.14
ประชานิยม พลเชฏฐ์ นรพิตรพิบูล (2) 133 0.13
ประชาไทย มีชัย ไขแสง (5) 133 0.13
แผ่นดินธรรม พิศมัย สีวิไสย (23) 105 0.10
ประชาธิปไตยใหม่ วรชัย ภูแย้มไสย์ (26) 90 0.09
กลาง แก่นจันทร์ ภูสีเขียว (22) 85 0.08
ไทยศรีวิไลย์ ละมุล วรรณรัตน์ (32) 83 0.08
พลังชาติไทย พชรพล โพธิ์แท่น (18) 66 0.06
พลเมืองไทย สง่า สีทำมา (30) 54 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน ปฐมาภรณ์ มงคลสินธุ์ (25) 40 0.04
เพื่อแผ่นดิน สุดใจ สาระบุตร (20) 29 0.03
แทนคุณแผ่นดิน อาวุธ ศรีแก้วน้ำใส (29) 21 0.03
เพื่อนไทย วสุพล นาใจดี (16)
พลังปวงชนไทย พิมลศักดิ์ ถนอมสัตย์ (19)
พลังไทยรักไทย อำนาจ อำภะวา (33)
ผลรวม 105,130 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอห้วยเม็ก อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท และอำเภอสหัสขันธ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย คมเดช ไชยศิวามงคล (15)* 32,588 32.51
พลังประชารัฐ จำลอง ภูนวนทา (16) 30,373 30.30
อนาคตใหม่ สุรักษ์ จุตาทิศ (13) 17,503 17.46
ประชาธิปัตย์ สัมพันธ์ ภูแป้ง (4) 3,699 3.69
เพื่อชาติ เสถียร ญานสาร (7) 3,495 3.49
ภูมิใจไทย ดนุพล ผือโย (9) 2,322 2.32
เสรีรวมไทย จรวย ปู่หลุ่น (6) 1,035 1.03
เพื่อคนไทย วันเพ็ญ วรรณจักร์ (8) 989 0.99
พลังปวงชนไทย วิไลวรรณ ผิวคำ (1) 833 0.83
ฐานรากไทย กฤษณะ พาภิรมย์ (36) 830 0.83
พลังท้องถิ่นไท สุรพงษ์ ลักษวุธ (17) 722 0.72
ประชาชาติ ฉลอง โพธิสารัตน์ (19) 606 0.60
เศรษฐกิจใหม่ ฐานมญ มาตรา (3) 591 0.59
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ลับมณี มูลอินทร (35) 531 0.53
ประชานิยม ทักษิณ พันธฤทธิ์ (14) 380 0.38
พลังไทยรักไทย เสกสรรค์ ขจรกิตติฤทธิ์ (27) 305 0.30
ชาติไทยพัฒนา ภูมินทร์ อินธิศร (11) 299 0.30
ประชาภิวัฒน์ จำเนียร ภูปัญญา (5) 278 0.28
ไทยศรีวิไลย์ พงษ์พันธ์ แก้วศิลา (24) 272 0.27
ความหวังใหม่ ปริญญา ทองเสน (40) 249 0.25
ประชาชนปฏิรูป ฐานิดา อนุอัน (2) 230 0.23
ไทรักธรรม น้ำพุ สารวัล (39) 210 0.21
ประชาไทย ศรายุทธ ภูภักดี (12) 193 0.19
กรีน พิเชฐ เขตประกร (26) 174 0.17
ประชาธรรมไทย อนันต์ จันทะรัตน์ (29) 166 0.17
รวมพลังประชาชาติไทย ชญาดล ฆารเจริญ (10) 146 0.15
พลังชาติไทย แปลก สุวรรณชาติ (28) 140 0.14
ภราดรภาพ พลรัตน์ มิตรดี (21) 137 0.14
พลังประชาธิปไตย อนอง เหล่านุกูล (34) 134 0.13
สามัญชน จินตนา ศรีนุเดช (31) 129 0.13
พลังไทสร้างชาติ อภิชาติ แก้วบูโฮม (25) 120 0.12
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ธนา วงค์ไชยา (37) 116 0.12
พลเมืองไทย อิษรา สีทำมา (32) 103 0.10
เพื่อแผ่นดิน ณภัทร หันตุลา (18) 81 0.08
ประชาธิปไตยใหม่ อัจราพร บัวศรี (23) 77 0.08
เพื่อชีวิตใหม่ บุญร่วม บุตรพรม (38) 76 0.08
แผ่นดินธรรม สมบูรณ์ พลธิรักษา (20) 65 0.06
ครูไทยเพื่อประชาชน วัลลภ ฆารรัศมี (22) 55 0.05
เพื่อนไทย วันชัย ภวสุริยกุล (30)
ประชากรไทย สมาน นาแถมทอง (33)
ผลรวม 100,252 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอสามชัย อำเภอคำม่วง อำเภอสมเด็จ อำเภอนามน และอำเภอดอนจาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พีระเพชร ศิริกุล (2)* 45,503 45.36
พลังประชารัฐ สิทธิศักดิ์ พัฒนชัย (12) 17,196 17.14
อนาคตใหม่ ประพันธ์ พบูประภาพ (8) 14,973 14.93
เพื่อชาติ ไชยสิทธิ์ อุดรพิมพ์ (21) 3,573 3.56
ภูมิใจไทย เดชสำราญ ญาณกาย (1) 3,074 3.06
พลังปวงชนไทย อนุชา สิงหะดี (10) 2,949 2.94
ประชาธิปัตย์ ชอบเรียน วงศ์ศิริ (5) 2,791 2.78
เศรษฐกิจใหม่ บุญถม วงศรีเทพ (22) 1,725 1.72
เสรีรวมไทย โชคชัย บำรุง (16) 1,239 1.24
พลังธรรมใหม่ พล ทองสถิตย์ (9) 867 0.86
สยามพัฒนา ดาบตำรวจ อภิเดช ไทยแท้ (14) 864 0.86
ความหวังใหม่ ณรงค์พล ศรีสองเมือง (32) 716 0.71
พลังท้องถิ่นไท นิติพงษ์ ภูติโส (15) 686 0.68
ชาติพัฒนา กุลดิลก สระแก้ว (6) 592 0.59
ประชาภิวัฒน์ ปราเสริฐ เคนสุโพธิ์ (3) 523 0.52
ชาติไทยพัฒนา อริยวัตร โพธิสุวรรณ (7) 493 0.49
พลังชาติไทย ร้อยตรี สินธร ไร่สงวน (20) 428 0.43
พลเมืองไทย จวน นัทยาย (33) 332 0.33
รวมพลังประชาชาติไทย ทองหลอม ถิตย์สิทธิ์ (4) 229 0.23
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อำพร บรรณสาร (17) 205 0.20
พลังไทยรักไทย ว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย พิทักษ์วงศ์ศร (28) 199 0.20
ประชาธิปไตยใหม่ ณัชชา ตุลาเพียร (25) 131 0.13
พลังประชาธิปไตย คำแปลง ศรีบัว (34) 118 0.12
ประชานิยม วรรณา พันธุ์แสง (13) 115 0.11
ประชาธรรมไทย ชารี ปัญญา (31) 113 0.11
ประชาไทย ร้อยตรี ปกรณ์ นัยอรชร (19) 110 0.11
พลังไทสร้างชาติ ศิรณา คาคำลุน (26) 107 0.11
ครูไทยเพื่อประชาชน นิคม เด็ดขาด (24) 83 0.08
ไทรักธรรม ชูกัญญาษา ภูเชิดสาย (38) 81 0.08
เพื่อแผ่นดิน จุรีพร หันตุลา (23) 73 0.07
กรีน สมบูรณ์ หันจรัส (27) 68 0.07
แผ่นดินธรรม ทองเลี้ยน ชวนอาจ (35) 58 0.06
ประชากรไทย ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง ธารีรัตน์ โลหะพรม (29) 45 0.04
ภูมิพลังเกษตรกรไทย จุฑามาศ จันทรสมบัติ (36) 32 0.03
เพื่อชีวิตใหม่ สิบเอก อรุณ ยะสูงเนิน (37) 22 0.02
เพื่อนไทย ชนะภัย น้อยวิลาศ (11)
ไทยศรีวิไลย์ ยุบล ศรีเสนา (18)
ไทยรักษาชาติ ไฉน โพธิวงค์ (30)
ผลรวม 100,313 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอนาคู และอำเภอห้วยผึ้ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ประเสริฐ บุญเรือง (12)* 40,262 38.69
พลังประชารัฐ นิพนธ์ ศรีธเรศ (10)* 18,266 17.55
อนาคตใหม่ ทองพูล พลพุทธา (11) 17,625 16.93
พลังท้องถิ่นไท ศุภชัย วิมานไพจิตร (6) 8,460 8.13
ภูมิใจไทย สมัคร เยาวกรณ์ (1) 2,841 2.73
ความหวังใหม่ สุมาสิทธิ ศรีลำพัง (33) 2,401 2.31
ชาติไทยพัฒนา จิตตา ณ กาฬสินธุ์ (23) 2,265 2.18
เสรีรวมไทย เติมศักดิ์ ชิณโสม (8) 1,965 1.89
เพื่อคนไทย สุนทร ภูศรีฐาน (13) 1,430 1.37
ประชาธิปัตย์ ชาญชนะ อินทรเสนา (2) 1,111 1.07
สามัญชน ณัฐพร อาจหาญ (32) 1,060 1.02
กรีน วุฒิชัย ทำนาผล (30) 847 0.81
เพื่อชาติ พิชญาภา จันทวัติ (9) 567 0.54
เศรษฐกิจใหม่ ยุทธนา กองอุดม (7) 546 0.52
ภราดรภาพ สำเนียง เอกบุตร (19) 487 0.47
รวมพลังประชาชาติไทย พิมพ์นิภา อุบลเลิศเจริญ (3) 411 0.39
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประสิทธิ์ วรรณโนมัย (15) 405 0.39
ชาติพัฒนา ไชยภัทร สุวรรณเพ็ชร (5) 368 0.35
ประชากรไทย รัศมี สกุลฮูฮา (26) 352 0.34
พลังไทยรักไทย สมศักดิ์ สงวนรัตน์ (31) 290 0.28
พลังประชาธิปไตย ชาตรี สุมามาร (34) 271 0.26
แทนคุณแผ่นดิน รัชพล ยอดยศ (17) 248 0.24
พลังไทสร้างชาติ กิตติพงษ์ อักษรศักดิ์ (28) 242 0.23
เพื่อแผ่นดิน รจนา หันตุลา (21) 230 0.22
แผ่นดินธรรม เพ็ญตรี ศรเสนา (22) 174 0.17
ไทยธรรม พูนศักดิ์ โสภาคะยัง (20) 153 0.15
กลาง ราชพฤกษ์ เพิ่มขึ้น (29) 128 0.12
ประชาภิวัฒน์ อริยพล เทอำรุง (16) 121 0.12
ประชานิยม พรศิลป์ คชคิรี (4) 90 0.09
ประชาไทย คมสันต์ ดลรัศมี (14) 89 0.09
สยามพัฒนา สมบัติ ปรีพูล (18) 72 0.07
ภูมิพลังเกษตรกรไทย กงใจ โชติรื่น (35) 68 0.07
ครูไทยเพื่อประชาชน ธนพล ไชยโชติ (24) 67 0.06
พลังชาติไทย รุ่งนภา มีศิลป์ (27) 56 0.05
ประชาธิปไตยใหม่ สุนิชา ตุลาเพียร (25) 40 0.04
เพื่อชีวิตใหม่ พงษ์พายุ พายุบุตร (36) 26 0.02
ไทรักธรรม นพวรรณ ภูมั่นนา (37) 21 0.02
ประชาธรรมไทย สนั่น มุงคุณ (38) 20 0.02
ไทยรักษาชาติ อิสระ อินทร์ยา (39)
ผลรวม 104,075 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]