จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ68.56%
  First party Second party
  Samak Sundaravej.JPG Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค พลังประชาชน ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 6 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase6 Steady0
คะแนนเสียง 312,787 70,311
ร้อยละ 67.95 15.27

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 6 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 3[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 3 ประกอบไปด้วยจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 10 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 340,507 9.39
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 87,081 2.40
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 525,934 14.50
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 35,670 0.98
ประชาราช (9) 52,310 1.44
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 2,398,849 66.16
ชาติไทย (13) 50,827 1.40
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 40,965 1.13
ชาติสามัคคี (16) 6,961 0.19
ความหวังใหม่ (17) 31,776 0.88
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 19,922 0.55
ไทเป็นไท (20) 25,873 0.71
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 9,305 0.26
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29)
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,625,980 92.66
บัตรเสีย 205,499 5.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 81,877 2.09
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 3,913,357 71.10
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,504,061 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 3[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 3 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคพลังประชาชน ศรีเมือง เจริญศิริ
ชวลิต วิชยสุทธิ์
สุขุมพงศ์ โง่นคำ
ธนเทพ ทิมสุวรรณ
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
เทวฤทธิ์ นิกรเทศ
วีระ รักความสุข
พรรคประชาธิปัตย์ สุทัศน์ เงินหมื่น
รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
พรรคเพื่อแผ่นดิน พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 17,146 3.72
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 5,776 1.25
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 70,311 15.27
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 3,381 0.73
ประชาราช (9) 8,971 1.95
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 312,787 67.95
ชาติไทย (13) 11,402 2.48
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 5,576 1.21
ชาติสามัคคี (16) 1,298 0.28
ความหวังใหม่ (17) 10,365 2.25
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 4,051 0.88
ไทเป็นไท (20) 7,779 1.69
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 1,495 0.32
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29)
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 460,338 92.34
บัตรเสีย 28,433 5.70
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,789 1.96
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 498,560 68.56
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 727,139 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอท่าคันโท อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอฆ้องชัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน บุญรื่น ศรีธเรศ (22)* 99,131 41.14
พลังประชาชน วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ (23) 95,719 39.73
พลังประชาชน คมเดช ไชยศิวามงคล (24)✔ 68,890 28.59
ชาติไทย ยงยุทธ หล่อตระกูล (1) 63,281 26.26
ชาติไทย วิรัช พิมพะนิตย์ (2) 54,563 22.65
ประชาราช เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง (4) 53,992 22.41
ชาติไทย อดิศร ตั้งรุ่งเรืองอยู่ (3) 49,559 20.57
เพื่อแผ่นดิน วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง (9)* 35,439 14.71
ประชาธิปัตย์ สุรพงศ์ ยะนะโชติ (12) 18,143 7.53
มัชฌิมาธิปไตย ศุภวรรธน์ ภูนวนทา (14) 17,324 7.19
รวมใจไทยชาติพัฒนา บวร ภูจริต (19)✔ 12,469 5.18
มัชฌิมาธิปไตย ธิดารัตน์ ฆารสินธุ์ (13) 11,970 4.97
ประชาธิปัตย์ ดุษฎีศักดิ์ โง่นคำ (10) 8,713 3.62
มัชฌิมาธิปไตย เทอดเกียรติ ธารชัย (15) 8,247 3.42
ประชาธิปัตย์ นฤชิต ชูช่วย (11) 7,459 3.10
รวมใจไทยชาติพัฒนา ทรงวุฒิ สุริยสิริกุล (21) 6,502 2.70
เพื่อแผ่นดิน ทศพร บุญเรือง (7) 5,866 2.43
เพื่อแผ่นดิน คำตา บุตรวงศ์ (8) 4,415 1.83
ไทเป็นไท ไกร สุวรรณชาติ (25) 3,385 1.40
ประชาราช ชญา แดนวงศ์ (5) 3,276 1.36
ประชาราช ชนวีร์ ศรีพนา (6) 2,768 1.15
รวมใจไทยชาติพัฒนา สุริยะ เนื่องโคตะ (20) 2,767 1.15
ไทเป็นไท ปาริชาติ สุวรรณชาติ (27) 1,885 0.78
ความหวังใหม่ อารีย์ กุดแถลง (16) 1,858 0.77
ไทเป็นไท ณัฐพล สุวรรณชาติ (26) 1,852 0.77
ความหวังใหม่ ยุทธชัย มงคลธรรม (18) 1,540 0.64
ความหวังใหม่ ธวัช โพนชัย (17) 1,472 0.61
ไทยร่ำรวย พันโท จีระ ธนะเสน (32) 1,209 0.50
ไทยร่ำรวย พัฒนวิทย์ ขวาวงษ์ (33) 1,035 0.43
ประชามติ ไสว ภูดอกไม้ (29) 767 0.32
ไทยร่ำรวย ปิติพร สำราญสิทธิ์ (31) 498 0.21
ประชามติ วรวัฒน์ รุ่งรัตนกสิน (28) 410 0.17
ประชามติ ก่อง อุทรักษ์ (30) 403 0.17
บัตรดี 240,941 95.76
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,005 2.78
บัตรเสีย 3,667 1.46
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 251,613 66.80
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 376,688 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอกมลาไสย อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอร่องคำ อำเภอคำม่วง อำเภอนาคู อำเภอสามชัย และอำเภอดอนจาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน ประเสริฐ บุญเรือง (21)* 113,630 48.47
พลังประชาชน พีระเพชร ศิริกุล (19)* 101,243 43.18
พลังประชาชน นิพนธ์ ศรีธเรศ (20) 98,894 42.18
ชาติไทย ภัทรา วรามิตร (4)* 81,337 34.69
มัชฌิมาธิปไตย จิตตา ณ กาฬสินธุ์ (16) 34,142 14.56
ความหวังใหม่ ชิงชัย มงคลธรรม (25)✔ 18,788 8.01
ประชาราช แม้ว ไชยทองศรี (10) 15,070 6.43
มัชฌิมาธิปไตย จำปี โยธารินทร์ (18) 13,150 5.61
ประชาราช ชาญชัย อินทร์แปลง (12) 12,891 5.50
ประชาธิปัตย์ ชอบเรียน วงศ์ศิริ (7) 8,627 3.68
เพื่อแผ่นดิน สำราญ ญาณกาย (33) 6,373 2.72
ประชาธิปัตย์ หล้า ธรรมปัญญาไทกุล (9) 5,763 2.46
ความหวังใหม่ ดาบตำรวจ อภิเดช ไทยแท้ (26) 5,755 2.45
ประชาธิปัตย์ สุทัศน์ พรหมรัตน์ (8) 5,669 2.42
ชาติไทย จงกลนี เกียรติดำเนินงาม (5) 5,156 2.20
ประชามติ มานะ สันติกาล (22) 4,979 2.12
มัชฌิมาธิปไตย เด่นชัย เฉิดรัศมี (17) 4,565 1.95
รวมใจไทยชาติพัฒนา สิทธิศักดิ์ พัฒนชัย (1) 4,233 1.81
ชาติไทย ฐิติรัตน์ คูธนพิทักษ์กุล (6) 4,071 1.74
ชาติสามัคคี อารีรัตน์ มิ่งคำ (14) 2,827 1.21
ประชามติ หนูนา กาญวิจิตร (23) 2,644 1.13
ความหวังใหม่ เติมศักดิ์ ชิณโสม (27) 2,621 1.12
ประชาราช อารยะ นางาม (11) 2,482 1.06
ชาติสามัคคี สายัณห์ สมร (13) 2,454 1.05
รวมใจไทยชาติพัฒนา สุรัตน์ พิมนิสัย (3) 2,355 1.00
เพื่อแผ่นดิน คมเพชรภูไท การถัก (31) 2,225 0.95
รวมใจไทยชาติพัฒนา จำนง อิ้งจะนิล (2) 2,009 0.86
ไทเป็นไท ทัศวรรณ เขจรรักษ์ (29) 1,886 0.80
ชาติสามัคคี ฐนภัทร สมร (15) 1,760 0.75
ประชามติ สมบูรณ์ เหล่ามาลา (24) 1,752 0.75
ไทเป็นไท สุภี เกื้อกูล (30) 1,597 0.68
ไทเป็นไท เพชรชรัตน์ เขจรรักษ์ (28) 1,405 0.60
เพื่อแผ่นดิน ชาญชัย สืบผาง (32) 1,332 0.57
พลังแผ่นดิน ภาสกร มาตสะอาด (35) 1,248 0.53
พลังแผ่นดิน พิทยา ไชยทองศรี (34) 611 0.26
นำวิถี ณรงค์ศักดิ์ สุภารี (37) 430 0.18
นำวิถี พีรพล ศรีวงษ์ (39) 425 0.18
ไทยร่ำรวย พันตำรวจตรีหญิง ศิริลักษณ์ พรหมบุญตา (42) 393 0.17
ไทยร่ำรวย เติมศักดิ์ สุระมณี (40) 362 0.15
พลังแผ่นดิน รื่นเริง ไชยทองศรี (36) 297 0.13
ไทยร่ำรวย สุรีพร สีหาบุญมี (41) 276 0.12
นำวิถี โชคชัย บำรุง (38) 213 0.09
บัตรดี 234,441 95.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,543 2.67
บัตรเสีย 3,686 1.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 244,670 69.82
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 350,451 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]