จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ73.14% (Increase4.89%)
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Chaovarat Chanweerakul (cropped).jpg Vejjajivacropped.jpg
พรรค เพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์
การเลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง 0 ที่นั่ง, %
ที่นั่งที่ชนะ 6 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase6 Steady Steady
คะแนนเสียง 296,535 119,712 51,346
ร้อยละ 58.30% 23.54% 10.10%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน ภายหลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 93-98 จากเดิมที่แบ่งเขตการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละ 3 คน

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

บรรยากาศก่อนการเลือกตั้ง[แก้]

นายถาวร กุลโชติ ประธานคณะกรรมการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการคณะกรรมการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ยืนยันว่าจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สุจริต เที่ยงธรรม และโปร่งใส และคาดว่าชาวกาฬสินธุ์จะออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์[1]

ภาพรวม[แก้]

· ·
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์แบบแบ่งเขต 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[2]
พรรค (หมายเลข) คะแนนนิยม ร้อยละ ที่นั่ง
เพื่อไทย (1) 296,535 55.19 6
ภูมิใจไทย (16) 119,712 22.28 -
ประชาธิปัตย์ (10) 51,346 9.55 -

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

แม่แบบ:ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย บุญรื่น ศรีธเรศ (1)* 34,127 43.80
ภูมิใจไทย ชัย คูสกุลรัตน์ (16) 24,888 31.94
ชาติไทยพัฒนา จารุณี พิมพะนิตย์ ณ นครพนม (21) 13,722 17.61
ประชาธิปัตย์ ดุษฎีศักดิ์ โง่นคำ (10) 3,418 4.39
ไทยเป็นสุข ชาญชัย สืบผาง (13) 630 0.81
รักษ์สันติ พันโท จีระ ธนะเสน (12) 588 0.75
ความหวังใหม่ ชนะพล สุทธิพรม (34) 376 0.48
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน โศภิสรา สุทธิแสน (2) 165 0.21
ผลรวม 77,914 100.00
บัตรดี 77,914 94.54
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,857 2.25
บัตรเสีย 2,644 3.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,415 76.55
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 107,657 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอยางตลาดและอำเภอฆ้องชัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ (1)* 54,611 65.51
ภูมิใจไทย วันเพ็ญ เศรษฐรักษา (16) 25,961 31.14
ประชาธิปัตย์ ร้อยตำรวจตรี ทรงศักดิ์ ภูศิลาแทน (10) 2,405 2.89
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ณัจยา สุวรรณชาติ (2) 180 0.22
ความหวังใหม่ สุรพล พงษ์หรรษา (34) 157 0.19
พลังคนกีฬา สงคราม ล้านพลแสน (36) 47 0.06
ผลรวม 83,361 100.00
บัตรดี 83,361 95.43
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,146 1.31
บัตรเสีย 2,850 3.26
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,357 73.01
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,647 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอหนองกุงศรี อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอท่าคันโท

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย คมเดช ไชยศิวามงคล (1)* 32,179 41.35
ประชาธิปัตย์ จำลอง ภูนวนทา (10) 27,807 35.73
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง (2) 13,941 17.91
ภูมิใจไทย บวร ภูจริต (16) 1,934 2.49
ชาติไทยพัฒนา ปราการ อุตส่าห์ (21) 1,679 2.16
ความหวังใหม่ สุดชาย บุญไชย (34) 166 0.21
ประชาธรรม สง่า สีทำมา (7) 116 0.15
ผลรวม 77,822 100.00
บัตรดี 77,822 94.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,027 1.25
บัตรเสีย 3,441 4.18
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,290 72.70
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 113,189 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอสมเด็จ อำเภอคำม่วง อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอสามชัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พีระเพชร ศิริกุล (1)* 58,867 67.24
ภูมิใจไทย สำราญ ญาณกาย (16) 16,895 19.30
ประชาธิปัตย์ ชอบเรียน วงศ์ศิริ (10) 11,097 12.68
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จิราวุฒิ สุทธิแสน (2) 449 0.51
ชาติสามัคคี ญาดารัศมี สามคุ้มทิม (23) 241 0.28
ผลรวม 87,549 100.00
บัตรดี 87,549 93.54
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,011 2.15
บัตรเสีย 4,034 4.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,594 71.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,828 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอกมลาไสย อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอดอนจาน และอำเภอร่องคำ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิพนธ์ ศรีธเรศ (1)* 54,178 56.63
ภูมิใจไทย ภัทรา วรามิตร (16) 39,440 41.23
ประชาธิปัตย์ สุวิทย์ นันอำไพ (10) 1,461 1.53
ความหวังใหม่ คงเดช เฉิดสถิตย์ (34) 263 0.27
รักษ์สันติ ว่าที่ร้อยตรี ตาด ขวาวงษ์ (12) 172 0.18
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน บุญมี โพธิ์ขี (2) 118 0.12
ชาติไทยพัฒนา พัฒนา ระวิสี (21) 35 0.04
ผลรวม 95,667 100.00
บัตรดี 95,667 95.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,078 1.08
บัตรเสีย 3,057 3.06
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,802 74.31
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,297 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ประเสริฐ บุญเรือง (1)* 62,573 72.50
ภูมิใจไทย แม้วมงคลชัย ไชยทองศรี (16) 10,594 12.28
ความหวังใหม่ อิสระ อินทร์ยา (34) 5,888 6.82
ประชาธิปัตย์ ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ (10) 5,158 5.98
รักษ์สันติ บัณฑิต ภูนากลม (12) 782 0.91
กิจสังคม ชาติชาย แสงยะรักษ์ (14) 627 0.73
ประชาสันติ พินิจ อัฐนาค (33) 385 0.45
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน แววมณี โพธิ์ขี (2) 214 0.25
พลังมวลชน เชี่ยวชาญ อินทรเสนา (9) 82 0.10
ผลรวม 86,303 100.00
บัตรดี 86,303 93.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,219 2.42
บัตรเสีย 3,312 3.61
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,834 71.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,971 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. MGR Online (19 พฤษภาคม 2554). "กกต.กาฬสินธุ์ยันพร้อมจัดเลือกตั้ง คาดคนใช้สิทธิ 70%". ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560.
  2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.): สรุปข้อมูลสถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 3 กรกฎาคม 2554

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]