จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
จังหวัดกาฬสินธุ์
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ73.14% (เพิ่มขึ้น4.89%)
  First party Second party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 6 0
ที่นั่งที่ชนะ 6 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 374,185 68,699
ร้อยละ 73.99 13.58

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

บรรยากาศก่อนการเลือกตั้ง[แก้]

นายถาวร กุลโชติ ประธานคณะกรรมการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการคณะกรรมการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ยืนยันว่าจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สุจริต เที่ยงธรรม และโปร่งใส และคาดว่าชาวกาฬสินธุ์จะออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์[2]

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 374,185 73.99% เพิ่มขึ้น6.04%
ประชาธิปัตย์ 68,699 13.58% ลดลง1.69%
อื่น ๆ 62,819 12.42% ลดลง4.36%
ผลรวม 505,703 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
73.99%
ประชาธิปัตย์
  
13.58%
อื่น ๆ
  
12.42%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 53,865 69.67% 10,406 13.46% 13,039 16.87% 77,310 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 65,810 78.56% 6,610 7.89% 11,347 13.55% 83,767 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 44,602 57.34% 25,469 32.74% 7,721 9.93% 77,792 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 64,060 73.38% 13,588 15.57% 9,647 9.76% 87,295 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 77,409 81.89% 6,063 6.41% 11,051 11.69% 94,523 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 68,439 80.50% 6,563 7.72% 10,014 11.78% 85,016 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 374,185 73.99% 68,699 13.58% 62,819 12.42% 505,703 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 6 296,535 58.30% 6 Steady 100.00%
ภูมิใจไทย 6 119,712 23.54% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 30 92,369 18.16% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 42 508,616 100.00% 6 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
58.30%
ภูมิใจไทย
  
23.54%
อื่น ๆ
  
18.16%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 34,127 43.80% 24,888 31.94% 18,899 24.26% 77,914 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 54,611 65.51% 25,961 31.14% 2,789 3.35% 83,361 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 32,179 41.35% 1,934 2.49% 43,709 56.17% 77,822 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 58,867 67.24% 16,895 19.30% 11,787 13.46% 87,549 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 54,178 56.63% 39,440 41.23% 2,049 2.14% 95,667 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 62,573 72.50% 10,594 12.28% 13,136 15.22% 86,303 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 296,535 58.30% 119,712 23.54% 92,369 18.16% 508,616 100.00%

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 374,185 73.99
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 5,015 0.99
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,364 0.27
ประชากรไทย (4) 585 0.12
รักประเทศไทย (5) 5,727 1.13
พลังชล (6) 316 0.06
ประชาธรรม (7) 162 0.03
ดำรงไทย (8) 149 0.03
พลังมวลชน (9) 357 0.07
ประชาธิปัตย์ (10) 68,699 13.58
ไทยพอเพียง (11) 352 0.07
รักษ์สันติ (12) 2,656 0.53
ไทยเป็นสุข (13) 124 0.02
กิจสังคม (14) 1,001 0.20
ไทยเป็นไท (15) 514 0.10
ภูมิใจไทย (16) 25,731 5.09
แทนคุณแผ่นดิน (17) 151 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 125 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 189 0.04
การเมืองใหม่ (20) 209 0.04
ชาติไทยพัฒนา (21) 8,985 1.78
เสรีนิยม (22) 434 0.09
ชาติสามัคคี (23) 323 0.06
บำรุงเมือง (24) 119 0.02
กสิกรไทย (25) 113 0.02
มาตุภูมิ (26) 252 0.05
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 40 0.01
พลังสังคมไทย (28) 78 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 253 0.05
มหาชน (30) 916 0.18
ประชาชนชาวไทย (31) 101 0.02
รักแผ่นดิน (32) 63 0.01
ประชาสันติ (33) 179 0.04
ความหวังใหม่ (34) 5,095 1.01
อาสามาตุภูมิ (35) 82 0.02
พลังคนกีฬา (36) 656 0.13
พลังชาวนาไทย (37) 88 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 28 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 144 0.03
มหารัฐพัฒนา (40) 143 0.03
บัตรดี 505,703 94.12
บัตรเสีย 25,896 4.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,688 1.06
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 537,287 73.14
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 734,589 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย บุญรื่น ศรีธเรศ (1)* 34,127 43.80
ภูมิใจไทย ชัย คูสกุลรัตน์ (16) 24,888 31.94
ชาติไทยพัฒนา จารุณี พิมพะนิตย์ ณ นครพนม (21) 13,722 17.61
ประชาธิปัตย์ ดุษฎีศักดิ์ โง่นคำ (10) 3,418 4.39
ไทยเป็นสุข ชาญชัย สืบผาง (13) 630 0.81
รักษ์สันติ พันโท จีระ ธนะเสน (12) 588 0.75
ความหวังใหม่ ชนะพล สุทธิพรม (34) 376 0.48
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน โศภิสรา สุทธิแสน (2) 165 0.21
ผลรวม 77,914 100.00
บัตรดี 77,914 94.54
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,857 2.25
บัตรเสีย 2,644 3.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,415 76.55
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 107,657 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอยางตลาดและอำเภอฆ้องชัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ (1)* 54,611 65.51
ภูมิใจไทย วันเพ็ญ เศรษฐรักษา (16) 25,961 31.14
ประชาธิปัตย์ ร้อยตำรวจตรี ทรงศักดิ์ ภูศิลาแทน (10) 2,405 2.89
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ณัจยา สุวรรณชาติ (2) 180 0.22
ความหวังใหม่ สุรพล พงษ์หรรษา (34) 157 0.19
พลังคนกีฬา สงคราม ล้านพลแสน (36) 47 0.06
ผลรวม 83,361 100.00
บัตรดี 83,361 95.43
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,146 1.31
บัตรเสีย 2,850 3.26
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,357 73.01
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,647 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอหนองกุงศรี อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอท่าคันโท

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย คมเดช ไชยศิวามงคล (1)* 32,179 41.35
ประชาธิปัตย์ จำลอง ภูนวนทา (10) 27,807 35.73
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง (2)✔ 13,941 17.91
ภูมิใจไทย บวร ภูจริต (16)✔ 1,934 2.49
ชาติไทยพัฒนา ปราการ อุตส่าห์ (21) 1,679 2.16
ความหวังใหม่ สุดชาย บุญไชย (34) 166 0.21
ประชาธรรม สง่า สีทำมา (7) 116 0.15
ผลรวม 77,822 100.00
บัตรดี 77,822 94.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,027 1.25
บัตรเสีย 3,441 4.18
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,290 72.70
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 113,189 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอสมเด็จ อำเภอคำม่วง อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอสามชัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พีระเพชร ศิริกุล (1)* 58,867 67.24
ภูมิใจไทย สำราญ ญาณกาย (16) 16,895 19.30
ประชาธิปัตย์ ชอบเรียน วงศ์ศิริ (10) 11,097 12.68
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จิราวุฒิ สุทธิแสน (2) 449 0.51
ชาติสามัคคี ญาดารัศมี สามคุ้มทิม (23) 241 0.28
ผลรวม 87,549 100.00
บัตรดี 87,549 93.54
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,011 2.15
บัตรเสีย 4,034 4.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,594 71.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,828 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอกมลาไสย อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอดอนจาน และอำเภอร่องคำ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิพนธ์ ศรีธเรศ (1)* 54,178 56.63
ภูมิใจไทย ภัทรา วรามิตร (16)✔ 39,440 41.23
ประชาธิปัตย์ สุวิทย์ นันอำไพ (10) 1,461 1.53
ความหวังใหม่ คงเดช เฉิดสถิตย์ (34) 263 0.27
รักษ์สันติ ว่าที่ร้อยตรี ตาด ขวาวงษ์ (12) 172 0.18
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน บุญมี โพธิ์ขี (2) 118 0.12
ชาติไทยพัฒนา พัฒนา ระวิสี (21) 35 0.04
ผลรวม 95,667 100.00
บัตรดี 95,667 95.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,078 1.08
บัตรเสีย 3,057 3.06
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,802 74.31
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,297 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ประเสริฐ บุญเรือง (1)* 62,573 72.50
ภูมิใจไทย แม้วมงคลชัย ไชยทองศรี (16) 10,594 12.28
ความหวังใหม่ อิสระ อินทร์ยา (34) 5,888 6.82
ประชาธิปัตย์ ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ (10) 5,158 5.98
รักษ์สันติ บัณฑิต ภูนากลม (12) 782 0.91
กิจสังคม ชาติชาย แสงยะรักษ์ (14) 627 0.73
ประชาสันติ พินิจ อัฐนาค (33) 385 0.45
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน แววมณี โพธิ์ขี (2) 214 0.25
พลังมวลชน เชี่ยวชาญ อินทรเสนา (9) 82 0.10
ผลรวม 86,303 100.00
บัตรดี 86,303 93.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,219 2.42
บัตรเสีย 3,312 3.61
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,834 71.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,971 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. MGR Online (19 พฤษภาคม 2554). "กกต.กาฬสินธุ์ยันพร้อมจัดเลือกตั้ง คาดคนใช้สิทธิ 70%". ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]