จังหวัดกระบี่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดกระบี่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
จังหวัดกระบี่
← พ.ศ. 2548 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ พลังประชาชน
การเลือกตั้งล่าสุด 2 ที่นั่ง, 66.35% ไม่ได้ลงเลือกตั้ง
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Steady
คะแนนเสียง 369,951 (แบ่งเขต)
167,348 (สัดส่วน)
57,982 (แบ่งเขต)
13,154 (สัดส่วน)
ร้อยละ 77.47% (สัดส่วน) 6.09% (สัดส่วน)

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

สุรยุทธ์ จุลานนท์
รัฐบาลชั่วคราว หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พลังประชาชน

จังหวัดกระบี่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกระบี่, อำเภอเขาพนม, อำเภอเกาะลันตา, อำเภอคลองท่อม, อำเภออ่าวลึก, อำเภอปลายพระยา อำเภอลำทับ และอำเภอเหนือคลอง

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 นายอาคม เอ่งฉ้วน* 7 ประชาธิปัตย์ 124,739
2 นายสาคร เกี่ยวข้อง 8 ประชาธิปัตย์ 124,600
3 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล* 9 ประชาธิปัตย์ 120,612
4 นายสวัสดิ์ พยายาม 18 พลังประชาชน 24,453
5 นายวิทยากร ลูกหยี 13 เพื่อแผ่นดิน 23,220
6 นายม่านัด หลานหาด 5 รวมใจไทยชาติพัฒนา 22,374
7 นางสาวรุ่งนภา ใยทอง 4 รวมใจไทยชาติพัฒนา 20,938
8 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 16 พลังประชาชน 19,388
9 นายอรรถพล หิรัญพงศ์ 17 พลังประชาชน 14,141
10 นายสนทยา เกื้อบุตร 6 รวมใจไทยชาติพัฒนา 10,724
11 นายวิษณุ มณีมัย 1 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 5,789
12 นายจริยวัฒน์ ปานแก้ว 3 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 5,623
13 นายวรเชษ บุญประกอบ 15 เพื่อแผ่นดิน 5,532
14 ด.ต.วิมล ศรีสวัสดิ์ 10 ชาติไทย 5,260
15 นายสมเกียรติ์ ชำนาญกิจ 2 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 4,739
16 นายนันทพร คาวิจิตร 12 ชาติไทย 4,512
17 นายอริษฎ์ จิรเดชตระกูล 14 เพื่อแผ่นดิน 3,677
18 ว่าที่ พ.ต.เจ๊ะห้าสัน ยะลา 11 ชาติไทย 3,136
19 นางศิริรัตน์ สังข์ขำ 19 ไทยรำรวย 2,487
20 นายอดุลย์ บุตรหลำ 21 ไทยรำรวย 1,573
21 นายรุจ เถนว้อง 20 ไทยรำรวย 1,204
22 นายจาตุรงค์ พูลเกิด 23 พลังแผ่นดิน 829
23 นายสมใจ คงแจ่ม 22 พลังแผ่นดิน 674
24 นายสมชาย ไกรณรา 24 พลังแผ่นดิน 511
ผลรวม 216,023
บัตรดี (ประสงค์ลงคะแนน) 216,023 79.57%
บัตรดี (ไม่ประสงค์ลงคะแนน) 8,222 3.81%
บัตรเสีย 5,633 2.61%
จำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้ง 216,023 79.57%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 55,465 20.43%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 271,488 100%

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]