จังหวัดกระบี่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดกระบี่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ
การเลือกตั้งล่าสุด 3 0 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 1 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease2 Increase1 Steady0
คะแนนเสียง 84,360 46,762 42,912
ร้อยละ 33.09 18.34 16.83

Krabi general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัดกระบี่ กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ลดลงจากเดิม 3 เขตเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

แบ่งตามพรรค[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาธิปัตย์ 2 84,360 33.09% 1 Decrease2 50.00%
ภูมิใจไทย 2 46,762 18.34% 1 Increase1 50.00%
อื่น ๆ 63 123,813 48.57% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 67 254,935 100.00% 2 Decrease1 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
33.09%
ภูมิใจไทย
  
18.34%
อื่น ๆ
  
48.57%
ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์
  
50.00%
ภูมิใจไทย
  
50.00%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า[แก้]

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554[แก้]

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
ประชาธิปัตย์ 170,639 78.18% 84,360 33.09% Decrease45.09%
ภูมิใจไทย 2,628 1.20% 46,762 18.34% Increase17.14%
พลังประชารัฐ 42,912 16.83% Increase16.83%
อื่น ๆ 45,005 20.62% 80,901 31.73% Increase11.11%
ผลรวม 218,272 100.00% 254,935 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554[แก้]

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
ประชาธิปัตย์ 148,568 71.52% 84,360 33.09% Decrease38.43%
ภูมิใจไทย 9,683 4.66% 46,762 18.34% Increase13.68%
พลังประชารัฐ 42,912 16.83% Increase16.83%
อื่น ๆ 49,481 23.82% 80,901 31.73% Increase7.91%
ผลรวม 207,732 100.00% 254,935 100.00%

แบ่งตามเขต[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 44,346 35.51% 4,784 3.83% 75,743 60.66% 124,873 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 40,014 30.77% 41,978 32.28% 48,070 36.96% 130,062 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 84,360 33.09% 46,762 18.34% 123,813 48.57% 254,935 100.0%

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง[แก้]

แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2562

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา และอำเภอเขาพนม (เฉพาะตำบลหน้าเขาและตำบลเขาดิน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกระบี่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สาคร เกี่ยวข้อง (18)* 44,346 35.51
พลังประชารัฐ แสงชัย วสุนธรา (2) 30,381 24.33
อนาคตใหม่ ยุทธนา อ่าวลึกน้อย (15) 17,783 14.24
ประชาชาติ ทวีเกียรติ ใจดี (16) 8,484 6.79
ภูมิใจไทย ว่าที่พันตรี กิตติศักดิ์ กิตติสิทโธ (10) 4,784 3.83
เสรีรวมไทย วศิน สิริเกียรติกุล (5) 3,474 2.78
รวมพลังประชาชาติไทย จักรพรรดิ สุคนธกนิษฐ (11) 2,032 1.63
แทนคุณแผ่นดิน วิชญาดา บุญฤทธิ์ (8) 1,986 1.59
เศรษฐกิจใหม่ วรฤทัย ชัยภักดี (24) 1,596 1.28
ชาติไทยพัฒนา ไชยา ดำดี (7) 1,128 0.90
เพื่อชาติ ไพบูลย์ เกกินะ (17) 942 0.75
กรีน มนตรี ขวัญเดือน (25) 714 0.57
ประชาธิปไตยใหม่ สมคิด แซ่ฮ่อ (4) 672 0.54
พลังไทยรักไทย ธนพัฒน์ บุญญาธิการ (22) 634 0.51
ประชาภิวัฒน์ วรวงค์ ระฆังทอง (1) 623 0.50
พลังสังคม สมคิด สมทรง (28) 572 0.46
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมใจ นวลนุ่น (19) 455 0.36
ความหวังใหม่ อุษา สายเส็น (30) 452 0.36
พลังชาติไทย วาสนา แซ่ฉั่ว (14) 424 0.34
ภราดรภาพ ตรีภพ เพ่งกิจ (29) 415 0.33
ถิ่นกาขาวชาววิไล พิทักษ์ ภารา (21) 401 0.32
พลังไทยรักชาติ เลิศศักดิ์​ ละมุลสุข (26) 389 0.31
พลังท้องถิ่นไท สุทัศ แก้วแสวง (13) 374 0.30
ไทยศรีวิไลย์ ยาซีน งามทรัพย์ (27) 313 0.25
พลังธรรมใหม่ ร้อยตำรวจเอก นิตินัย พรหมเจริญ (9) 289 0.23
ชาติพัฒนา จุรุพงค์ โชคไพศาล (6) 273 0.22
ประชานิยม พันตำรวจโท สมมาตร เกลี้ยงสิน (12) 272 0.22
ไทรักธรรม มู่หำหมัด หมักหมัน (32) 272 0.22
คลองไทย ศราวุธ ผิวดี (33) 116 0.09
ครูไทยเพื่อประชาชน รุ่งโรจน์ ศรีนวลละออง (20) 108 0.09
เพื่อแผ่นดิน เชาวลิต สังคะสิน (23) 93 0.07
ประชาชนปฏิรูป จันทร์เทียม ชอบศิลป์ (31) 76 0.06
ไทยรักษาชาติ สมพร จันทร์อ่อน (3)
ผลรวม 124,873 100.00
บัตรดี 124,873 93.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,665 1.99
บัตรเสีย 6,196 4.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 133,734 78.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 170,419 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา อำเภอลำทับ และอำเภอเขาพนม (ยกเว้นตำบลหน้าเขาและตำบลเขาดิน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกระบี่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (3) 41,978 32.28
ประชาธิปัตย์ สุชีน เอ่งฉ้วน (13)* 40,014 30.77
พลังประชารัฐ สมัชชา เอ่งฉ้วน (1) 12,531 9.63
อนาคตใหม่ ประพันธ์ แก้วทอง (11) 12,412 9.54
เพื่อไทย อัศวโรจน์ เถาว์กลอย กูจิ (2) 6,852 5.27
ประชาชาติ สวัสดิ์ พยายาม (5) 5,204 4.00
เสรีรวมไทย สถาปนา ดวงนํ้าแก้ว (7) 1,660 1.28
เศรษฐกิจใหม่ กิตติศักดิ์ รุ่งโรจน์กิตติสิน (22) 1,227 0.94
ประชาธิปไตยใหม่ กฤษฎีกา มณีมัย (15) 993 0.76
เพื่อชาติ เฉลิมวัฒน์ อินทร์จันทร์ (18) 858 0.66
พลังท้องถิ่นไท ภูเมฆ สุวรรณเนาว์ (19) 705 0.54
คลองไทย วัฒน์ เพ็ชรเครือ (23) 593 0.46
ประชานิยม ร้อหมาด คลองมดคัน (10) 538 0.41
แทนคุณแผ่นดิน อริษฎ์พล เอกธนากุลพัชร (12) 481 0.37
รวมพลังประชาชาติไทย ศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน (17) 418 0.32
พลังชาติไทย เสน่ห์ บุญรัตนะ (16) 324 0.25
ชาติไทยพัฒนา ประหยัด สายนุ้ย (14) 298 0.23
ประชาชนปฏิรูป ภควัฒน์ บุผ่อง (21) 289 0.22
พลังธรรมใหม่ นุกูล จินดาวงษ์ (4) 286 0.22
เพื่อแผ่นดิน นิพร จันทร์สีนาค (27) 247 0.19
ชาติพัฒนา ว่าที่พันตรี เจ๊ะห้าสัน ยะลา (8) 243 0.19
พลังศรัทธา สุวดี เพ็ชรแขก (33) 224 0.17
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย กมลชนก ราชไมตรี (6) 216 0.17
แผ่นดินธรรม สนิท ไชยสน (29) 212 0.16
ไทยศรีวิไลย์ เฉม เชื้อทะเล (26) 205 0.16
ความหวังใหม่ ลัดดา คงภักดี (30) 169 0.13
ทางเลือกใหม่ ณรงค์ มาตย์โอสถ 160 0.12
กรีน รุ่งโรจน์ รักกมล (24) 150 0.12
พลังไทยรักไทย กัญญารัตน์ เพชรทอง (28) 146 0.11
ไทรักธรรม ศิรินันท์ สระสม (34) 110 0.08
ประชาธรรมไทย ประสาร ชาญน้ำ (32) 107 0.08
ครูไทยเพื่อประชาชน ภิญโญ สายนุ้ย (9) 106 0.08
พลังไทสร้างชาติ ณัฐธิชา คงโส (31) 106 0.08
ไทยรักษาชาติ สุริยา บุญทอง (20)
ผลรวม 130,062 100.00
บัตรดี 130,062 93.61
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,129 1.53
บัตรเสีย 6,747 4.86
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 138,938 80.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 172,153 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]