จังหวัดกระบี่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดกระบี่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ78.98% (Decrease0.59%)
  First party Second party
  Vejjajivacropped.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
การเลือกตั้งล่าสุด 3 ที่นั่ง, % ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady Steady
คะแนนเสียง 148,568 37,306
ร้อยละ 71.52% 17.96%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

จังหวัดกระบี่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน ภายหลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 93-98 จากเดิมที่แบ่งเขตการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่ออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละ 3 คน

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

ภาพรวม[แก้]

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

แม่แบบ:ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกระบี่และอำเภอเหนือคลอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกระบี่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สาคร เกี่ยวข้อง (10)* 58,895 77.24
เพื่อไทย ชัยณรงค์ ช่างเรือ (1) 16,420 21.53
รักษ์สันติ ชูวงศ์ มณีกุล (12) 752 0.99
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สุคนธ์ ขาวขำ (19) 185 0.24
ผลรวม 76,252 100.00
บัตรดี 76,252 85.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,480 7.27
บัตรเสีย 6,351 7.13
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,083 78.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 113,325 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา และอำเภอเขาพนม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกระบี่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สุชีน เอ่งฉ้วน (10) 48,968 70.46
มาตุภูมิ อธิคม ดำดี (26) 8,765 12.61
เพื่อไทย อมต ภูมิภมร (1) 8,332 11.99
ภูมิใจไทย ภูเบศ สุวรรณเนาว์ (16) 2,185 3.14
รักษ์สันติ วิภาวรรณ ทองเมือง (12) 1,122 1.61
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย โกมล อุดมรัตน์ (19) 125 0.18
ผลรวม 69,497 100.00
บัตรดี 69,497 89.10
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,207 5.39
บัตรเสีย 4,299 5.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 78,003 78.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 99,470 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ และอำเภอเกาะลันตา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดกระบี่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (10)* 40,705 65.67
เพื่อไทย ทศภณ หนักแน่น (1) 12,554 20.25
ภูมิใจไทย ชำนาญ มากผล (16) 7,498 12.10
รักษ์สันติ เสรี จันแดง (12) 626 1.01
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย อภินันท์ เป๋าเงิน (19) 352 0.57
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ไพบูลย์ ทองทิพย์ (2) 248 0.40
ผลรวม 61,983 100.00
บัตรดี 61,983 89.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,079 4.46
บัตรเสีย 3,915 5.68
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 68,977 80.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 86,095 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]