จังหวัดเลยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดเลยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ79.38%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 3 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 4 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น1 Steady0 ลดลง1
คะแนนเสียง 212,037 73,857 26,915
ร้อยละ 62.56 21.79 7.94

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดเลย
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 212,037 62.56
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,651 0.49
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,578 0.47
ประชากรไทย (4) 632 0.19
รักประเทศไทย (5) 5,254 1.55
พลังชล (6) 431 0.13
ประชาธรรม (7) 213 0.06
ดำรงไทย (8) 249 0.07
พลังมวลชน (9) 413 0.12
ประชาธิปัตย์ (10) 73,857 21.79
ไทยพอเพียง (11) 605 0.18
รักษ์สันติ (12) 1,988 0.59
ไทยเป็นสุข (13) 146 0.04
กิจสังคม (14) 1,208 0.36
ไทยเป็นไท (15) 563 0.17
ภูมิใจไทย (16) 26,915 7.94
แทนคุณแผ่นดิน (17) 292 0.09
เพื่อฟ้าดิน (18) 170 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 343 0.10
การเมืองใหม่ (20) 275 0.08
ชาติไทยพัฒนา (21) 4,849 1.43
เสรีนิยม (22) 346 0.10
ชาติสามัคคี (23) 173 0.05
บำรุงเมือง (24) 100 0.03
กสิกรไทย (25) 178 0.05
มาตุภูมิ (26) 264 0.08
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 76 0.02
พลังสังคมไทย (28) 87 0.03
เพื่อประชาชนไทย (29) 262 0.08
มหาชน (30) 1,267 0.37
ประชาชนชาวไทย (31) 158 0.05
รักแผ่นดิน (32) 81 0.02
ประชาสันติ (33) 95 0.03
ความหวังใหม่ (34) 183 0.05
อาสามาตุภูมิ (35) 105 0.03
พลังคนกีฬา (36) 1,106 0.33
พลังชาวนาไทย (37) 106 0.03
ไทยสร้างสรรค์ (38) 64 0.02
เพื่อนเกษตรไทย (39) 284 0.08
มหารัฐพัฒนา (40) 310 0.09
บัตรดี 338,914 91.76
บัตรเสีย 23,854 6.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,582 1.78
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 369,350 79.38
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 465,300 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเลย อำเภอท่าลี่ และอำเภอภูเรือ (เฉพาะตำบลสานตม และตำบลท่าศาลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข (1)* 38,049 44.16
ภูมิใจไทย วสันต์ สังขทรัพย์ (16) 34,589 40.15
ประชาธิปัตย์ ฉัตรชัย ลีกระจ่าง (10) 11,912 13.83
กิจสังคม ธีทัต อินทรจันทร์ (14) 655 0.76
รักษ์สันติ ธณน นิยะโมสถ (12) 506 0.59
ชาติไทยพัฒนา ศิริพร พลทอง (21) 211 0.25
ความหวังใหม่ ธนาพล พลทักษ์ดี (34) 156 0.18
พลังคนกีฬา บุญส่ง คดสูงเนิน (36) 81 0.09
ผลรวม 86,159 100.00
บัตรดี 86,159 91.00
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,943 4.16
บัตรเสีย 4,582 4.84
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94,684 82.36
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,970 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอผาขาว อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอหนองหิน และอำเภอวังสะพุง (เฉพาะตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาบิ้ง และตำบลโคกขมิ้น)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นันทนา ทิมสุวรรณ (1)* 59,145 71.05
ประชาธิปัตย์ พินิจ สิทธิโห (10)✔ 14,709 17.67
ภูมิใจไทย ชูศักดิ์ บัวระภา (16) 8,667 10.41
กิจสังคม หาญศึก ทาโบราณ (14) 484 0.58
แทนคุณแผ่นดิน สง่า พลสงคราม (17) 140 0.17
ความหวังใหม่ วุฒิชัย กุลทอง (34) 65 0.08
พลังคนกีฬา หวัน แก้วยาศรี (36) 31 0.04
ผลรวม 83,241 100.00
บัตรดี 83,241
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,644 1.85
บัตรเสีย 4,120 4.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,005 75.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,936 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว อำเภอภูเรือ (ยกเว้นตำบลสานตม และตำบลท่าศาลา) และอำเภอวังสะพุง (ยกเว้นตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาบิ้ง และตำบลโคกขมิ้น)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข (1)* 34,835 40.62
ภูมิใจไทย สิทธิชัย สิทธิรัตน์ (16) 34,134 39.81
ประชาธิปัตย์ อดุลย์เดช ติยะบุตร (10) 15,851 18.49
กิจสังคม นาวิน วังคีรี (14) 307 0.36
ชาติไทยพัฒนา ศุภกร มหานาม (21) 268 0.31
เพื่อนเกษตรไทย ธีรวุธ คำนิมิตร (39) 203 0.24
ความหวังใหม่ สุวัตร เนาวราช (34) 78 0.09
พลังคนกีฬา สุพจน์ ขวัญดี (36) 73 0.09
ผลรวม 85,749 100.00
บัตรดี 85,749 90.92
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,631 2.79
บัตรเสีย 5,936 6.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94,316 82.33
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,554 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม อำเภอนาด้วง และอำเภอเอราวัณ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วันชัย บุษบา (1) 48,961 57.95
ภูมิใจไทย ธรรมนูญ ภาคธูป (16) 26,056 30.84
ประชาธิปัตย์ สุวิชญ์ โยทองยศ (10)✔ 9,248 10.95
พลังคนกีฬา บุญชู ศรพรหม (36) 178 0.21
ความหวังใหม่ พีระศักดิ์ สารวงษ์ (34) 44 0.05
ผลรวม 84,487 100.00
บัตรดี 84,487 92.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,144 2.35
บัตรเสีย 4,717 5.16
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,348 77.52
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,840 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)