จังหวัดตากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดตากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ77.53%
  First party Second party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 3 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 133,259 66,439
ร้อยละ 57.58 28.71

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พรรคเพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดตาก
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 66,439 28.71
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,256 0.54
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,287 0.56
ประชากรไทย (4) 452 0.20
รักประเทศไทย (5) 4,972 2.15
พลังชล (6) 294 0.13
ประชาธรรม (7) 249 0.11
ดำรงไทย (8) 208 0.09
พลังมวลชน (9) 1,373 0.59
ประชาธิปัตย์ (10) 133,259 57.58
ไทยพอเพียง (11) 1,427 0.62
รักษ์สันติ (12) 1,183 0.51
ไทยเป็นสุข (13) 177 0.08
กิจสังคม (14) 574 0.25
ไทยเป็นไท (15) 265 0.12
ภูมิใจไทย (16) 3,720 1.61
แทนคุณแผ่นดิน (17) 178 0.08
เพื่อฟ้าดิน (18) 183 0.08
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 351 0.15
การเมืองใหม่ (20) 784 0.34
ชาติไทยพัฒนา (21) 6,154 2.66
เสรีนิยม (22) 313 0.14
ชาติสามัคคี (23) 108 0.05
บำรุงเมือง (24) 98 0.04
กสิกรไทย (25) 113 0.05
มาตุภูมิ (26) 208 0.09
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 58 0.03
พลังสังคมไทย (28) 82 0.04
เพื่อประชาชนไทย (29) 224 0.10
มหาชน (30) 2,992 1.29
ประชาชนชาวไทย (31) 573 0.25
รักแผ่นดิน (32) 121 0.05
ประชาสันติ (33) 89 0.04
ความหวังใหม่ (34) 132 0.06
อาสามาตุภูมิ (35) 75 0.03
พลังคนกีฬา (36) 322 0.14
พลังชาวนาไทย (37) 93 0.04
ไทยสร้างสรรค์ (38) 69 0.03
เพื่อนเกษตรไทย (39) 203 0.09
มหารัฐพัฒนา (40) 795 0.34
บัตรดี 231,453 90.62
บัตรเสีย 17,432 6.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,533 2.56
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 255,418 77.53
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 329,450 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองตาก อำเภอวังเจ้า และอำเภอบ้านตาก (ยกเว้นตำบลท้องฟ้า และตำบลเกาะตะเภา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดตาก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ (10)* 46,119 57.19
เพื่อไทย สมมาตร์ มีศิลป์ (1) 17,548 21.76
ชาติไทยพัฒนา ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ (21)✔ 16,554 20.53
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เบญจเมศ บูรณกูล (2) 244 0.30
พลังคนกีฬา สาโรช นามมงคล (36) 150 0.19
ความหวังใหม่ ศักดิ์ระพี ก้อนมณี (34) 31 0.04
ผลรวม 80,646 100.00
บัตรดี 80,646 87.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,433 4.82
บัตรเสีย 6,835 7.44
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,914 76.59
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,013 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ และอำเภอแม่สอด (ยกเว้นตำบลแม่กาษา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดตาก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ (10)* 52,608 70.17
เพื่อไทย วราทิต ไชยนันทน์ (1) 21,809 29.09
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จักพล แก้วสว่าง (2) 342 0.46
พลังคนกีฬา ประพจน์ พรหมสมิฐ (36) 146 0.20
ความหวังใหม่ ชนะ เกิดศิริ (34) 72 0.10
ผลรวม 74,977 100.00
บัตรดี 74,977 85.85
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,385 3.88
บัตรเสีย 8,965 10.27
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,327 79.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,178 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก (เฉพาะตำบลท้องฟ้า และตำบลเกาะตะเภา) และอำเภอแม่สอด (เฉพาะตำบลแม่กาษา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดตาก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ธนิตพล ไชยนันทน์ (10)* 32,076 50.97
เพื่อไทย กฤษณะ พุ่มสนธิ์ (1) 17,452 27.73
ภูมิใจไทย สุกัลยา โชคบำรุง (16) 12,991 20.65
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สายัณห์ เตสา (2) 254 0.40
ความหวังใหม่ เกรียงศักดิ์ ภูมิรุ่งโรจน์ (34) 153 0.24
ผลรวม 62,926 100.00
บัตรดี 62,926 82.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,509 1.98
บัตรเสีย 11,743 15.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,178 76.75
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 99,259 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]