จังหวัดตากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดตากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่
การเลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ 3 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase2 Decrease2 Steady0
คะแนนเสียง 81,735 62,309 47,894
ร้อยละ 30.67 23.38 17.97

2019 Tak Election Map.png
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัดตาก กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก (ยกเว้นตำบลท้องฟ้าและตำบลเกาะตะเภา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดตาก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ (10)✔ 43,787 40.74
อนาคตใหม่ นัสชัย มูลสาย (1) 19,664 18.29
ประชาธิปัตย์ เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ (2)* 16,142 15.02
เพื่อชาติ ณพล ชยานนท์ภักดี (3) 10,954 10.19
ภูมิใจไทย ประสงค์ นามเสถียร (8) 9,217 8.57
เสรีรวมไทย ศรีทอง ศรีธิทอง (6) 2,298 2.14
พลังท้องถิ่นไท ไพศาล ชมภู (4) 757 0.70
รวมพลังประชาชาติไทย เอกสิทธิ์ คุ้มอรุณรัตนกุล (13) 680 0.63
ชาติไทยพัฒนา เศรษฐสิน สีม่วงคำทวีสิน (5) 595 0.55
พลังไทยรักไทย ถกลวิทย์ เดือนแจ่ม (20) 584 0.54
พลังชาติไทย สุริยา มาเกิด (17) 507 0.47
ประชาภิวัฒน์ เอนก สีหมอก (11) 363 0.34
ประชาชาติ หม่อ แซ่ว่าง (21) 279 0.26
พลังประชาธิปไตย ร้อยตรี ไพศาล สุขใส (19) 271 0.25
ประชาธรรมไทย สุริยา แก้วเสน (7) 229 0.21
กรีน วณิชชา บุพการีพร (22) 224 0.21
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย บุ้น คุ้มอรุณรัตนกุล (12) 218 0.20
ครูไทยเพื่อประชาชน ส้มกลิ่น มีสุข (18) 163 0.15
แทนคุณแผ่นดิน ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ วนกรกุล (23) 145 0.13
ไทรักธรรม ธิติพัทธ์ จิระธนันท์กุล (25) 138 0.13
ประชานิยม อรทัย เกิดแสง (14) 79 0.07
พลังปวงชนไทย ยุทธธนา โพธิวงษ์ (16) 76 0.07
ผึ้งหลวง มัลลิกา กุศล (24) 64 0.06
ประชาชนปฏิรูป ร้อยตำรวจโท สงวนศักดิ์ สังข์สำราญสกุล (15) 53 0.05
ไทยรักษาชาติ ชัยยุทธ แสงนุช (9)
ผลรวม 107,487 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ และอำเภอแม่สอด (ยกเว้นตำบลแม่กาษา ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่ปะ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดตาก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ (4)* 32,929 41.52
อนาคตใหม่ เงินตรา ทั้งเกสร (3) 18,314 23.09
พลังประชารัฐ ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ (5) 17,164 21.64
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท ปรีชา โพธิยา (8) 2,116 2.67
ประชาชาติ วิสุทธิชัย ยั่งยงสกุล (16) 1,603 2.02
กรีน ศุภชัย มาลีศรีอมร (24) 1,012 1.28
เพื่อชาติ ธีรยุทธ วงษ์แหวน (13) 946 1.19
พลังท้องถิ่นไท ณัฐวัฒน์ ชัยสงค์ (10) 641 0.81
พลเมืองไทย ศุภฤกษ์ กาวินำ (25) 588 0.74
ประชานิยม บุบผาวรรณ บุญชู (1) 467 0.59
พลังไทยรักไทย ขวัญตา อ๊ะนา (23) 451 0.57
รวมพลังประชาชาติไทย หยดฝน ผู้กำจัด (2) 445 0.56
ชาติไทยพัฒนา จันทรัสม์ ศรีสมุทร (6) 366 0.46
ภูมิใจไทย อำพร นันทหาร (19) 343 0.43
สังคมประชาธิปไตยไทย วิรัตน์ ธงชัยธนากุล (12) 322 0.41
ครูไทยเพื่อประชาชน ภาคภูมิ เจริญชัยสกุลคีรี (21) 191 0.24
เพื่อแผ่นดิน สมพงษ์ ต่ำจันทร์ (17) 187 0.24
ประชาธรรมไทย มานิต เกิดมูล (11) 171 0.22
พลังปวงชนไทย สุรพล โปทาคำ (15) 169 0.21
ประชาภิวัฒน์ ญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์ (7) 167 0.21
พลังชาติไทย ว่าที่พันตรี มังกร รำพรรณนิยม (14) 150 0.19
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประดิษฐ์ รุ่งศรี (18) 149 0.19
แทนคุณแผ่นดิน สวัสดิ์ เสนแก้ว (26) 96 0.12
พลังรัก กุศล ต่อติด (22) 96 0.12
ประชาชนปฏิรูป สุทธิเกียรติ บุตรา (20) 73 0.09
ผึ้งหลวง กมล ผอบทิพย์ (27) 63 0.08
ไทรักธรรม เพ็ญนภา จันทรมณฑล (29) 56 0.07
พลังแผ่นดินทอง ประกิต นิธิกุล (28) 41 0.05
ไทยรักษาชาติ วราทิต ไชยนันทน์ (9)
เศรษฐกิจใหม่ วิษณุ เนียมพา (30)
ผลรวม 79,316 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอบ้านตาก (เฉพาะตำบลท้องฟ้าและตำบลเกาะตะเภา) และอำเภอแม่สอด (เฉพาะตำบลแม่กาษา ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่ปะ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดตาก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ภาคภูมิ บูลย์ประมุข (3) 20,784 26.13
เพื่อไทย ชัยณรงค์ มะเดชะ (9) 19,244 24.20
ประชาธิปัตย์ ธนิตพล ไชยนันทน์ (8)* 13,238 16.65
อนาคตใหม่ อภิสิทธิ์ สายธารอิสระ (11) 9,916 12.47
เพื่อชาติ อมรเทพ นันตาสาย (5) 4,389 5.52
ภูมิใจไทย สุกัลยา โชคบำรุง (7) 3,047 3.83
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท ปฐมพงษ์ ก่อพาราภิรมย์ (2) 2,072 2.61
ประชาภิวัฒน์ วารี ฉันพลันรังสี (6) 1,444 1.82
ประชาธรรมไทย เสน่ห์ วินิจชอบ (1) 721 0.91
แทนคุณแผ่นดิน สนิท แก้วตา (23) 704 0.89
เศรษฐกิจใหม่ กฤษฎา กาวิใจ (27) 580 0.73
ประชานิยม อบเชย กันใจ (10) 498 0.63
ชาติไทยพัฒนา สงกรานต์ พลบูรณ์ (12) 316 0.40
พลเมืองไทย มนูญ สุขวรรณ (21) 292 0.37
พลังท้องถิ่นไท ชลชัย สุโพธิ์ (18) 283 0.36
พลังปวงชนไทย จิดาภา เพ็ญธิยะ (17) 253 0.32
พลังไทยรักไทย ปทิตตา อชิรธัญธร (22) 252 0.32
พลังชาติไทย บรรเลง เที่ยงตรง (16) 238 0.30
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มงคล แสงนิล (13) 237 0.30
ครูไทยเพื่อประชาชน ประจิน พิณภ์โกศล (19) 202 0.25
เพื่อแผ่นดิน สุเทพ ตามาสา (25) 181 0.23
รวมพลังประชาชาติไทย พูลศักดิ์ ตันยา (15) 160 0.20
ประชาชนปฏิรูป สกนธ์ สังข์สำราญสกุล (14) 131 0.16
ผึ้งหลวง ทองม้วน สิทธิแก้ว (24) 125 0.16
ไทรักธรรม จรัญ จี๋ก๋อย (26) 110 0.14
พลังรัก ภัทรศยา สุภาสุข (20) 109 0.14
ไทยรักษาชาติ ศิริกุล อนุตรพงศ์ (4)
ผลรวม 79,526 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]