คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
110px
ชื่ออังกฤษFaculty of Art and Industrial Design : Rajamangala University of Technology Isan
ที่อยู่คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
วันก่อตั้ง9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณบดีผศ.ชิดชัย สายเชื้อ
วารสาร-
สีประจำคณะ-
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เว็บไซต์www.aid.rmuti.ac.th

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเป็นการรวมของ 2 คณะวิชา เดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา คือ คณะวิชาศิลปกรรมและคณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (FACULTY OF FINE ARTS AND INDUSTRIAL DESIGN)[1] เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ การอนุรักษํแลพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้เปิดสอนทั้งด้านสังคมศาสตร์ (กลุ่มสายวิชาศิลปกรรม) และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มสายวิชาออกแบบอุตสาหกรรม) ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ โดยมีความเป็นมาและรายละเอียดดังนี้

 • พ.ศ. 2546
  • เปิดสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2547
  • เปิดสอนสาขาวิชาออกแบบเซรามิก
 • พ.ศ. 2548
  • เปิดสอนสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • เปิดสอนสาขาวิชาจิตรกรรม
  • เปิดสอนสาขาวิชาประติมากรรม
  • เปิดสอนสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑํอุตสาหกรรม[2] หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม สายศิลปกรรม หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
 • สาขาวิชาออกแบบเซรามิก[3] จัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์รูปแบบต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาวิชาเอกให้ตรงความถนัดของตนเองได้ ทั้งวิชาเอกจิตรกรรม วิชาเอกประติมากรรม และวิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์ เอกจิตรกรรม
 • สาขาวิชาการออกแเบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก , ออกแบบโฆษณา , ออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ , ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย , ออกแบบภาพประกอบ , ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว,ผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้กำกับศิลป์, นักออกแบบอิสระ โดยเน้นการทักษะงานมือนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ ได้เป็นผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ดอกไม้ราชมงคลอิสาน (ดอกแคแสด) อีกด้วย
 • สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

อ้างอิง[แก้]