คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine Arts, Chiang Mai University
ที่อยู่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันก่อตั้ง4 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 (38 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง[1]
สีประจําคณะ     สีแดงชาด
เว็บไซต์https://www.finearts.cmu.ac.th

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2526 เป็นคณะลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ และเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในท้องถิ่นภาคเหนือ และในประเทศไทย รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน

ประวัติ[2][แก้]

คณะวิจิตรศิลป์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2526 เป็นคณะลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยที่มีจุดมุ่งหมายเป็นแหล่งการศึกษาของทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ปัจจุบันทำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร

สีประจำคณะ[แก้]

สีประจำคณะ คือ      สีแดงชาด

หลักสูตร[3][แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

 • สาขาวิชาจิตรกรรม
 • สาขาวิชาประติมากรรม
 • สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
 • สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
 • สาขาวิชาศิลปะไทย
 • สาขาวิชาการออกแบบ
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
 • สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (ศล.ด.)

 • สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]