คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Bunditpatanasilpa Institute Logo.png
ชื่ออังกฤษFaculty Of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
ที่อยู่คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/10 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วันก่อตั้ง3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 (24 ปี)
คณบดีอาจารย์บุญพาด ฆังคะมโน
วารสารวารสารคณะศิลปวิจิตร
สีประจําคณะ██ สีชมพู
สัญลักษณ์พระพิฆเนศ
เว็บไซต์ffa.bpi.ac.th
เฟซบุ๊กwww.facebook.com/คณะศิลปวิจิตร-สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์-122172268129203

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (อังกฤษ: Faculty Of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute) เป็นคณะวิชาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญา ตรีต่อเนื่อง 2 ปีตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยช่างศิลป และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี โดยเปิดรับนักศึกษาทั่วไปจากที่ต่าง ๆ ด้วยวิธีสอบตรง

ในปี พ.ศ. 2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แยกส่วนราชการออกจากกรมศิลปากร โดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสถานะเป็นนิติบุคคลเทียบเท่ากรม ซึ่งคณะศิลปวิจิตรก็ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างตามพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หลักสูตร[แก้]

หน่วยงาน
ปริญญาตรี

ภาควิชาศิลปะไทย

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาวิชาศิลปะไทย (สาขาวิชาช่างสิปปหมู่)

ภาควิชาศิลปกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาวิชาจิตรกรรม
  • สาขาวิชาประติมากรรม
  • สาขาวิชาภาพพิมพ์
  • สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

ภาควิชาออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]