คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Faculty Of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
Bunditpatanasilpa Institute Logo.png
สถาปนา3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 (24 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมโน
ที่อยู่
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/10 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วารสารวารสารคณะศิลปวิจิตร
สี██ สีชมพู
มาสคอต
พระพิฆเนศ
เว็บไซต์ffa.bpi.ac.th

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (อังกฤษ: Faculty Of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute) เป็นคณะวิชาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญา ตรีต่อเนื่อง 2 ปีตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยช่างศิลป และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี โดยเปิดรับนักศึกษาทั่วไปจากที่ต่าง ๆ ด้วยวิธีสอบตรง

ในปี พ.ศ. 2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แยกส่วนราชการออกจากกรมศิลปากร โดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสถานะเป็นนิติบุคคลเทียบเท่ากรม ซึ่งคณะศิลปวิจิตรก็ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างตามพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หลักสูตร[แก้]

หน่วยงาน
ปริญญาตรี

ภาควิชาศิลปไทย

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม : ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
 • ชื่อย่อ : ศล.บ. (ทัศนศิลป์)

สาขาวิชา

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • วิชาเอกศิลปไทย

ภาควิชาศิลปกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม : ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
 • ชื่อย่อ : ศล.บ. (ทัศนศิลป์)

สาขาวิชา

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • วิชาเอกจิตรกรรม
  • วิชาเอกประติมากรรม
  • วิชาเอกภาพพิมพ์
  • วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา

ภาควิชาออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม : ศิลปบัณฑิต (ออกแบบตกแต่งภายใน)
 • ชื่อย่อ : ศล.บ. (ออกแบบตกแต่งภายใน)

สาขาวิชา

 • สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม : ศิลปบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์)
 • ชื่อย่อ : ศล.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์)

สาขาวิชา

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]