คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine and Applied Arts
ที่อยู่อาคารสุโขทัย ชั้น 15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร
คณบดีอาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ[1]
วารสารวารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์
(J. Fine Arts)
เว็บไซต์http://www.faa.ru.ac.th/Index1.html
เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/silgumram/

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคณะในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เปิดสอนวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยรามคำแหง นับเป็นคณะทางศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากด้านการสอนแล้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังทำหน้าที่วิจัย บุกเบิก และพัฒนาวิชาการด้านศิลปกรรม รวมทั้งทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการอนุมัติจัดตั้งหลักสูตรในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ก่อตั้งโดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข โดยจัดตั้งขึ้นจากแนวคิดที่จะทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพร้อมเปิดให้ทำการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2550 ในช่วงแรกของการก่อตั้งนี้ ถือได้ว่ายังขาดความพร้อมในด้าน อาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนไปบ้าง แต่จากความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาทำให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสถานที่ทำการถาวรที่อาคารสุโขทัย ชั้นที่ 15 เปิดรับสมัครนักศึกษาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ใน 3 สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ สาขาวิชานาฏกรรมไทย ดนตรีไทย และดนตรีไทยสมัยนิยม[2]

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน[แก้]

  • รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข
  • อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
  • อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ (ดำรงตำแหน่งท่านปัจจุบัน)

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชานาฏกรรมไทย

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชานาฏกรรมไทย - แผนการศึกษาสาขาวิชานาฏกรรมไทย

  • สาขาวิชาดนตรีไทย

- โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย - แผนการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย

  • สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม

- โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม - แผนการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม (วิชาเอกดนตรีลูกกรุง) - แผนการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม (วิชาเอกดนตรีลูกทุ่ง)

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี[แก้]

  • สาขาวิชานาฏกรรมไทย
  • สาขาวิชาดนตรีไทย
  • สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]