วิทยาลัยนาฏศิลป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม โดยเปิดสอนเพื่อผลิตครูและบุคลากรสายอาชีพในด้านนาฏศิลป์ และดนตรี

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยนาฏศิลป เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์" ก่อตั้งโดย พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ซึ่งนับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้การศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาศิลป์

ในปี พ.ศ. 2478 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรขึ้น ซึ่งเปิดสอนทางด้านช่างปั้น ช่างเขียน และช่างรัก และมีการโอนโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ไปรวมเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนศิลปากร เรียกว่า “แผนกนาฏดุริยางค์” โดยจัดการศึกษาวิชาศิลปทางดนตรี ปี่พาทย์ และละคร ต่อมา กรมศิลปากรได้ปรับปรุงกองดุริยางคศิลป์ โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองการสังคีต และได้โอนแผนกนาฏดุริยางค์จากโรงเรียนศิลปากรมาขึ้นอยู่กับแผนกนาฏศิลป กองการสังคีต พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสังคีตศิลป” แต่การเรียนการสอนได้หยุดไปชั่วขณะเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2

ในปี พ.ศ. 2488 โรงเรียนสังคีตศิลป ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ โรงเรียนนาฏศิลป” พร้อมทั้งขยายการศึกษาครอบคลุมทั้งนาฏดุริยางคศิลป์ไทยและสากล หลังจากนั้น จึงได้รับการยกฐานะให้เป็น “ วิทยาลัยนาฏศิลป” เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2515 และเมื่อสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขึ้น วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยนาฎศิลปในภูมิภาคอีก 11 แห่ง (พร้อมทั้งวิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง) จึงได้สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น – รับผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง – รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 3 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (เทียบเท่าอนุปริญญา) – รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางเข้าศึกษาต่อ 2 ปี

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง[แก้]

 1. วิทยาลัยนาฏศิลป
  119 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 2. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
  ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
 3. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
  28 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
 4. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
  ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
 5. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
 6. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
  ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
 7. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
  เลขที่ 1 ถ.สุรยวงค์ ซ. 2 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 8. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
  เลขที่ 444 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ บ้านดอน ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
  เลขที่ 25 ถ.กองพลสิบ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 10. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
  ถ.สนามบิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
 11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
  150 หมู่ที่ 1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
 12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  หมู่ 11 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]