ข้ามไปเนื้อหา

ปราสาทบ้านสมอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปรางค์ประธานปราสาทบ้านสมอ จังหวัดศรีสะเกษ
ทับหลังที่ยังสลักไม่เสร็จของปรางค์ประธานปราสาทบ้านสมอ จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทบ้านสมอ หรือ ปราสาทบ้านทามจาน เป็นอโรคยศาล หรืออโรคยศาลา หรือโรงพยาบาล หนึ่งในจำนวน 102 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ โปรดให้สร้างขึ้น แต่สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 18 หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแลงเช่นเดียวกับอโรคยศาลแห่งอื่นๆ ปรากฏทับหลังที่ยังแกะสลัยลวดลายไม่เสร็จประดับอยู่ที่ซุ้มประตูด้านทิศใต้

ด้านหน้าทางทิศตะวันออกมีบายราย หรือสระน้ำโบราณขนาดใหญ่อยู่

ปราสาทพึ่งได้รับการขุดแต่งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับประกอบส่วนประกอบอื่น เช่น กำแพง เรือนยอดปราสาท (ข้อมูล มิถุนายน 2553)

การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

[แก้]

ปราสาทสระกำแพงน้อย ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม 2478 พร้อมกับปราสาทอีกหลายแห่งในจังหวัดขุขันธ์ (ชื่อในขณะนั้น)[1]

อ้างอิง

[แก้]

กรมศิลปากร. ป้ายแสดงข้อมูลที่ปราสาท