โรงพยาบาลชุมแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลชุมแพ
Chum Phae Hospital
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลทั่วไป-S)
ที่ตั้งเลขที่ 82 หมู่ที่ 8 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ.2507
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการแพทย์หญิงจารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์
จำนวนเตียง400 เตียง
แพทย์42 คน
บุคลากร559 คน
เว็บไซต์https://cphos.go.th/

โรงพยาบาลชุมแพ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (S) ประจำอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประเภททุติยภูมิ (Secondary Care)ให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ประวัติ[แก้]

 โรงพยาบาลชุมแพ ได้รับอนุมัติให้ทำการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2507 โดยยกฐานนะจากสถานีอนามัยชั้นสอง เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 และได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 โดยมี นายแพทย์ ศรีธร ศาสตรี เป็นนายแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัย ปี 2517 ได้รับการยกฐานะให้เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยโดยมี นายแพทย์ศรีธร ศาสตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ปี 2519 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง ปี 2520 ได้รับงบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาล 30 และได้ย้ายสถานที่ตั้งจากเดิมไปอยู่อีกฝั่งตรงข้าม ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุอยู่ติดกับแขวงการทางขอนแก่นที่ 2 ชุมแพ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2522 และเปิดให้บริการเมื่อเดือน กรกฎาคม 2523 โดยมีนายแพทย์อุทัย อุโฆษณาการ เป็นผู้อำนวยการ และทำการเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2524

ปี 2525 ได้รับงบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2526 และเปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันโดยมีนาย แพทย์อุทัย อุโฆษณาการ เป็นผู้อำนวยการและได้รับงบประมาณให้ขยายเป็นโรงพยาบาล 120 ในปี 2538 ปี 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอก โดยทำการก่อสร้างบนพื้นที่เดิมตึกผู้ป่วยใน(30 เตียงเก่า)ก่อสร้างเสร็จ ปี 2540 และได้เปิดให้บริการในปี 2541 ปี 2548 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารคลอดและผู้ป่วยใน 5 ชั้น แบบเลขที่ 8791(ตอกเสาเข็ม)เริ่มก่อสร้างปี 2549 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2550 ปี 2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง แบบเลขที่ 8816 อาคาร คสล.4 ชั้น ดำเนินการก่อสร้างปี 2551 กำหนดแล้วเสร็จปี 2553

 โรงพยาบาลชุมแพ มีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นพื้นที่โรงพยาบาล มีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน ตารางวา และปี 2554 กรมธนารักษ์อนุมัติให้ใช้พื้นที่แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 ชุมแพ ส่งคืนเพิ่ม 2 ไร่ 2 งาน

บ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารสถานที่ทำการศูนย์สุขภาพชุมชนศรีมงคลและศูนย์สุขภาพชุมชนสันติสุข มีเนื้อที่ 30 ตารางวา รวมเนื้อที่ 2 ส่วน 12 ไร่ 45 งาน

บุคลากรทางแพทย์[แก้]

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • กุมารเวชศาสตร์
 • จักษุวิทยา
 • จิตเวชศาสตร์
 • รังสีวิทยาทั่วไป
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • วิสัญญีวิทยา
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • โสต ศอ นาสิกวิทยา
 • อายุรศาสตร์
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
 • พยาธิวิทยากายวิภาค
 • อาชีวเวชศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ยูโร
 • เวชศาสตร์ป้องกัน
 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมประดิษฐ์

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • องค์กรแพทย์
 • องค์กรพยาบาล
 • กลุ่มงานเภสัช
 • กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
 • กลุ่มงานอายุรกรรม
 • กลุ่มงานสุขศึกษา
 • กลุ่มงานจักษุวิทยา
 • ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารและสถานที่[แก้]

แผนผังโรงพยาบาลชุมแพ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]