ตำบลชุมแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลชุมแพ เป็นตำบลใน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ตำบลชุมแพ เป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบล ของ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมขึ้นกับ อำเภอภูเวียง และต่อมาได้แยกออกจาก อำเภอภูเวียง เป็น อำเภอชุมแพ ในพื้นที่ มีหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน และเป็นที่ตั้งของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อยู่ที่โนนเมือง ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำนาและเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำเชิญ และมีระบบชลประทานที่ทำให้ราษฎรทำการเกษตรตลอดปี

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอชุมแพ ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 86 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนหญ่เป็นที่ราบสูง

ประชากร[แก้]

ประชากรในตำบลชุมแพมีจำนวน 5,916 คน และ จำนวนครัวเรือน 1595 ครัวเรือน

อาชีพ[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ และ ทอผ้า

สถานที่สำคัญ[แก้]

  • สถานโบราณโนนเมือง
  • เขื่อนพระราชดำริลำน้ำเชิญ

ศาสนสถาน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดป่าบ้านแห่

สถานศึกษา[แก้]

  • โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์
  • โรงเรียนชุมแพศึกษา
  • โรงเรียนอนุบาลชุมแพ

อ้างอิง[แก้]