จังหวัดระยองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดระยองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.40%
  First party Second party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 4 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 191,319 96,562
ร้อยละ 59.39 29.98

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดระยอง
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 96,562 29.98
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 938 0.29
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 2,034 0.63
ประชากรไทย (4) 319 0.10
รักประเทศไทย (5) 14,405 4.47
พลังชล (6) 1,181 0.37
ประชาธรรม (7) 198 0.06
ดำรงไทย (8) 69 0.02
พลังมวลชน (9) 608 0.19
ประชาธิปัตย์ (10) 191,319 59.39
ไทยพอเพียง (11) 507 0.16
รักษ์สันติ (12) 2,210 0.69
ไทยเป็นสุข (13) 54 0.02
กิจสังคม (14) 304 0.09
ไทยเป็นไท (15) 149 0.05
ภูมิใจไทย (16) 5,136 1.59
แทนคุณแผ่นดิน (17) 84 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 66 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 304 0.09
การเมืองใหม่ (20) 197 0.06
ชาติไทยพัฒนา (21) 1,703 0.53
เสรีนิยม (22) 102 0.03
ชาติสามัคคี (23) 72 0.02
บำรุงเมือง (24) 59 0.02
กสิกรไทย (25) 78 0.02
มาตุภูมิ (26) 429 0.13
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 41 0.01
พลังสังคมไทย (28) 28 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 127 0.04
มหาชน (30) 2,073 0.64
ประชาชนชาวไทย (31) 118 0.04
รักแผ่นดิน (32) 53 0.02
ประชาสันติ (33) 91 0.03
ความหวังใหม่ (34) 92 0.03
อาสามาตุภูมิ (35) 27 0.01
พลังคนกีฬา (36) 188 0.06
พลังชาวนาไทย (37) 51 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 11 0.00
เพื่อนเกษตรไทย (39) 57 0.02
มหารัฐพัฒนา (40) 85 0.03
บัตรดี 322,129 93.00
บัตรเสีย 13,483 3.89
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,783 3.11
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 346,395 76.40
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 453,374 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองระยอง [ยกเว้นตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดระยอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สาธิต ปิตุเตชะ (10)* 54,860 69.72
เพื่อไทย เพชร เอกกำลังกุล (1) 23,503 29.87
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ชวการ อิฐศรี (2) 244 0.31
ไทยเป็นไท อภิชา พร้อมเจริญ (15) 53 0.07
ความหวังใหม่ ไชยเชษฐ์ รุ่งหิรัญวัฒน์ (34) 28 0.04
ผลรวม 78,688 100.00
บัตรดี 78,688 89.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,643 5.31
บัตรเสีย 4,167 4.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,498 76.55
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,298 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอแกลง และอำเภอเขาชะเมา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดระยอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ บัญญัติ เจตนจันทร์ (10)* 44,728 55.39
ภูมิใจไทย จรัญ ความเพียร (16) 19,121 23.68
เพื่อไทย พันตำรวจเอก พณาเจือเพ็ชร์ กฤษณะราช (1) 15,438 19.12
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน กฤษณ์ อมรินทโรวาท (2) 835 1.03
ชาติไทยพัฒนา ภุชงค์ พรหมอยู่ (21) 283 0.35
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย รัชนี สมนึก (19) 209 0.26
เพื่อฟ้าดิน ธนกร หวังภูกลาง (18) 144 0.18
ผลรวม 80,758 100.00
บัตรดี 80,758 92.02
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,652 3.02
บัตรเสีย 4,355 4.96
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,765 79.01
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111,079 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอวังจันทร์ อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนา [เฉพาะตำบลมะขามคู่ ตำบลพนานิคม และตำบลนิคมพัฒนา (นอกเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดระยอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ธารา ปิตุเตชะ (10)* 54,294 69.04
เพื่อไทย มานพ เสถียรเขตต์ (1) 23,618 30.03
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สุชาติ ปัทมาวีรภรณ์ (2) 590 0.75
ความหวังใหม่ นิพน มงคลสวัสดิ์ (34) 136 0.17
ผลรวม 78,638 100.00
บัตรดี 78,638 90.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,537 4.05
บัตรเสีย 5,115 5.86
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,290 75.51
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,594 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)] และอำเภอนิคมพัฒนา [เฉพาะตำบลมาบข่าและตำบลนิคมพัฒนา (ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดระยอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ วิชัย ล้ำสุทธิ (10)* 41,184 55.74
เพื่อไทย สมพงษ์ โสภณ (1) 32,108 43.46
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน กนกวรรณ โชติธรรมนาวี (2) 596 0.81
ผลรวม 73,888 100.00
บัตรดี 73,888 88.13
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,302 6.32
บัตรเสีย 4,652 5.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,842 74.59
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 112,403 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]